eklem.gen.tr https://www.eklem.gen.tr Eklem, Eklem Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi tr-TR hourly 1 Copyright 2020, eklem.gen.tr Thu, 03 Dec 2015 00:00:00 +0000 Wed, 26 Feb 2020 00:00:00 +0000 60 Omuz Eklemi https://www.eklem.gen.tr/omuz-eklemi.html Sun, 18 Nov 2018 21:16:41 +0000 Omuz eklemi, vücutta hareket kısıtlılığı en az olan eklemlerden biridir. Yani hareket genişliliği oldukça fazladır. Omuz eklemindeki hareket genişliliği 3600'dür. Bu derece geniş hareket genişliliğine omuzdaki beş eklem eş z Omuz eklemi, vücutta hareket kısıtlılığı en az olan eklemlerden biridir. Yani hareket genişliliği oldukça fazladır. Omuz eklemindeki hareket genişliliği 3600'dür. Bu derece geniş hareket genişliliğine omuzdaki beş eklem eş zamanlı olarak yardımcı olur. Bu nedenle omuzdaki eklemler uyum içinde çalışmalıdır. Omuz ekleminde bulunan eklemler ise, sternoklaviküler eklem, akromioklaviküler eklem, glenohumeral eklem, skapulotorasik eklem ile subakromial eklem olarak medialden laterale doğru sıralanmıştır. Omuz ekleminin bu hareket genişliği sıkça travmalara, yaralanmalara maruz kalmasına neden olur. Boynun iki tarafında olan, kolun göğüsle birleştiği bölgedeki omuz eklemi 3 kısım halindedir. Bunlar önde köprücük kemiği, arkada kürek kemiği ve dış tarafta kol kemiğinin baş kısmıdır. Oldukça hareketli olduğundan, komplike hareketlerin bu eklem tarafından yapılması mümkündür. Özel bir yapısı olduğundan, kol hareketlerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlar. Kolun öne, arkaya, sağa ve sola doğru hareketi omuz eklemine bağlıdır.

Omuz ekleminin anatomik yapısı

Omuz eklemi kürek bölgesi, koltuk altı bölgesi ve deltoid bölgesi olarak üç kısımdır. Kürek kemiği çukuru kıyısında, kıkırdaktan oluşmuş bir dudak bulunur. Buna kol kemiğinin başı temas eder. Bu yapının eklemin içinde kalmasını sağlayan bağlar bulunmaktadır. Hareketlerin kolayca yapılması eklem çukurundaki sığlıktan kaynaklanır. Bu yüzden vücudumuzda meydana gelen çıkıkların çoğunluğu bu bölgede oluşmaktadır. Omuz eklemi oldukça fazla kas ve kemik dokusunun birlikte olduğu karmaşık  bir yapıdır. Bu yüzden yaralanma, burkulma, çıkık gibi sorunların fazla yaşandığı bir eklemdir. Omuz sakatlanmaları genellikle omuzdaki burkulma, omuz çıkığı, köprücük kemiği ile kol kemiği kırıklarından dolayı oluşur.

Omuz Eklemi
Omuz eklemi sakatlığı nasıl anlaşılır

Oldukça sığ olan omuz eklemi çukurlarında kol kemiği başı eklem yuvası içerisinden oldukça basit çarpmayla ve düşmeyle bile çıkabilir. Bunun nedeni kol kemiği başını eklem yuvasında tutan şey derinlikten ziyade çevredeki bağlardır. Omuz çıkığı genellikle bu bölgedeki bağlar zayıf olduğundan ön tarafa doğru olur. Buna rağmen arkaya doğru çıkması da söz konusu olabilir. Özellikle sporcularda bu sorun daha fazla görülür Bazen kendiliğinde yuvaya giren omuza, bazen dışarıdan müdahale edilmesi gerekir. Yandan ve yukarıdan omuz tepesine yapılan baskı sonucunda omuz eklemi yerine oturabilir. Omuz eklemi üzerine düşülürse, genellikle bu çıkıkla sonuçlanabilir. Aniden kolda ağrı ve acı hissedilir. Sinirler ve damarlar zedelenirse, kolda dolaşım sorununa bağlı olarak morarma etkisi de görülür. Bu durumda acil müdahalede soğuk uygulama ve kasların, omuzun güçlendirilmesi için egzersiz, fizik tedavi uygulamalarının yapılması gerekir. Bunun sıkça tekrarlaması halinde, omuzun kısa süre hareketsiz hale getirilmesi diğer yapılanlara eşlik etmelidir.

Omuz eklemi rahatsızlıkları

Tendon iltihabı (Bursit): Bu rahatsızlık bursa adı verilen eklemi yağlayıcı kesecikteki şişmedir. Omuzun sıkça aynı hareketleri yapması, hızla yüklenerek uzatılması durumunda sıkça görülür. Sporla uğraşanlarda, boya yapanlarda, yüzme, ağırlık kaldırma gibi aktivitelerde omuz bölgesinde bu sorunlar oluşabilir. Bunun tedavi edilmesi amacıyla öncelikle omuz ağrısına neden olan eylemlerin düzenlenmesi gerekir. Hastaya uygun bir rehabilitasyon programı uygulanmalıdır.

Rotator manşet tendonlarının şişmesi: Bu tendinit olarak tanımlanır. Omuz eklemine aniden yüklenme sonucunda oluşabilir. Buna sebep olan kasların aktiviteye hazırlıklı olmamasıdır.

Omuz eklem ağrısı: Bu sorun kireçlenme diye halk arasında söylenen omuz eklemindeki aşınmadan ya da erimeden kaynaklanır. İlk başta hafif bir ağrıyla ortaya çıkar, giderek omuz ağrısına dönüşür.
Ayak Eklemleri https://www.eklem.gen.tr/ayak-eklemleri.html Mon, 19 Nov 2018 21:15:50 +0000 Ayak Eklemleri, Ayak bilekleri ve ayaklar 2 ayak üzerinde yürüyüş amaçlı uygun yapıdadır. Her 2 taraf optimal yürüyüş amaçlı tüm vücut ağırlığını bağımsız olarak destekleyebilmektedir. Çok sayıda kemik, ligamen Ayak Eklemleri, Ayak bilekleri ve ayaklar 2 ayak üzerinde yürüyüş amaçlı uygun yapıdadır. Her 2 taraf optimal yürüyüş amaçlı tüm vücut ağırlığını bağımsız olarak destekleyebilmektedir. Çok sayıda kemik, ligament, adele ve tendonlar farklı aktivitelerde stabilite ve esnekliği sağlamada birlikte uyum içerisinde çalışır. Bu aktiviteler içerisinde basamaklı veyahut engebeli bir alanda yürüme, yerden havalanma ve yere inmeyi içerir eğer, nesneleri ayağın farklı kısımlarıyla tekmeleme veyahut itme ve pek çok başkası sayılabilir. Ayak üç bölüme bölünebilir: arka ayak, ortada ayak ve ön ayak. Arka ayak kalkaneus ve talustan oluşur. Kalkaneusun öndeki ucta ikisi talus ile eklem yapar ve arka üçte biri topuğu oluşturur. Ortada ayak, arka ayaktan midtarsal veyahut transvers tarsal eklem ve ön ayaktan tarsometatarsal eklemlerle ayrılır. Ön ayak metatarsaller ve falankslardan oluşur. Ayak başparmağı 2 falanksa ve metatars başının altında plantar ligamente ilişik 2 sesamoid kemiğe sahiptir. Öbür parmakların her birinin üç falanksı vardır.

Gerçek ayak bileği eklemi; tibia ve fibulanın distal uçları ve talusun trokleası içerisinde eğer şekilli menteşe görünümlü bir eklemdir. Vücut ağırlığının çoğu tibiadan talusa aktarılır. Medial malleol ve lateral malleol distalde genişleyerek ayak bileği gömmesini oluşturarak talusu stabilize eder ve olumsuz şeyleri önler. Eklem kapsülü ön ve arka taraftan gevşek haldedir, eğer medialden güçlü deltoid ligament, lateralden de üç farklı bant ile,zamanterior ve posterior talofibular ligamentler ve kalkaneofibular ligament ile desteklenir. Sinovyal kavite normalde öbür eklemlerle, komşu tendon kılıfları veyahut bursalarla ilişkili değildir. Ayak bileğini Geçen tendonlar, geçişlerini eklemdeki kılıflar içerisinde gerçekleştirir. Ayak bileği civarında birkaç bursa bulunmaktadır. Retroaşil, cilt tendonu içerisinde uzanır ve tendonu harici basınca karşın korur. Ayak bileğinin hareketleri dorsifleksiyon ve plantar fleksiyonu içerir. Hareketin ekseni anında hemen malleol hizasından geçer. 

Ayak Eklemleri
Subtalar Eklem
Subtalar  eklem talus ve kalkaneus içerisinde yer alır ve üç yüzü vardır: ön, ortada ve arka. Sıkı kapsülü birçok nadir sinovyal genişlemeye izin verir. Tahmini 30 derece inversiyon (ayağın zemini içe döner) ve 10-20 derece eversiyon (ayak zemini dışa döner) yapabilir.

Midtarsal Eklem
Midtarsal eklem, talonaviküler ve kalkaneokuboid eklemlerin kombinasyonundan oluşur. Kuboid ve naviküler genellikle fibröz dokuyla bağlanır fakat sinovyal bir kavite de olabilir. Midtarsal eklem subtalar eklemde inversiyon ve  hareketlerine katkıda yer alır. Bununla Birlikte 20 derece ayak ortada üstelik hakikat döner ve 10 derece ayak ortada hattan uzağa dönmeye izin verir. 

Metatarsofalangeal Eklemler
Metatarsofalangeal eklemler parmak perdelerinden tahmini 2 cm proksimalde uzanan elipsoid sinovyal eklemlerdir. Kapsülleri her 2 yanda kollateral ligamentlerle ve yüzde plantar ligamentle güçlendirilmiştir. Plantar kılıflarıyla füzyon halindedir ve birbirlerine transvers metatarsal ligamentle bağlanmıştır. Bu da uclarda başları bir arada tutarak ön ayağın dışa hakikat çok genişlemesini önler. Küçük intermetatarsofalangeal çoğunlukla başlar içerisinde yer alır. 

İnterfalangeal Eklemler
Proksimal interfalangeal ve distal interfalangeal  eklemler menteşe eklemlerdir. Plantar fleksörler, fleksör hallusis longus ve başparmak, DİF eklemlerinden lateral dört parmak ve PİF eklemlerinden lateral dört parmak. Dijital fleksör tendon kılıfları uzun ve kısa çalışmalar, parmakların uzunluğu boyunca proksimalde tabanın distal üçte birine dek uzanırlar. İlk MTF ekleminin medialinde sıklıkla bir bunion bursa yer alır. Parmakların eklemleri normalde hipertansiyon yapmaz ve plantar fleksiyon tahmin]]> Parmak Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/parmak-eklem-agrisi.html Mon, 19 Nov 2018 23:49:01 +0000 Parmak eklem ağrısı, genellikle insanların yoğun aktiviteleri sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Bu durumda daha çok yetişkin insanlarda görülmektedir. Çünkü bu kişiler daha çok aktivite içerisinde olurlar. Bu duru Parmak eklem ağrısı, genellikle insanların yoğun aktiviteleri sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Bu durumda daha çok yetişkin insanlarda görülmektedir. Çünkü bu kişiler daha çok aktivite içerisinde olurlar. Bu durumun dışında çocuklarda ya da son zamanlarda herhangi bir aktivite yapmayan insanlarda bu durumun nedeni çok farklı ve tehlikeli olabilir. Fakat dediğimiz gibi bu ağrılar genellikle bir zorlama, darbe ve daha farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bilindiği gibi vücuttaki eklem yerlerinde meydana gelen sorunların tedavisi oldukça zordur ve bazen tedavi bile edilemez. Bu nedenle parmak eklemlerinde meydana gelen sorunlarda oldukça zor tedavi edilmektedir. Parmak eklem ağrıları zaman zaman herkesin başına gelen durumlardan biridir. Çünkü parmak eklemleri kişinini sürekli olarak kullandığı eklemlerden biridir. Bu nedenle sizlerde de bu gibi ağrılar görülebilir. Eklemlerin tedavisinin zor olması tabi ki bu sorunun bazen çok büyük problemlere neden olduğunu bize anlatmaktadır. Meydana gelen parmak eklemleri bazen insanlarda kronik bir hale gelerek sık sık meydana gelmeye başlamaktadır. Bu durum ise kimi zaman insanların uyumasına bile engel olarak psikolojik olarak bile birçok probleme neden olur. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en önemli şeylerden biri tabi ki uman bir doktora giderek detaylı bir muayene yapmaktır. Sizlerde bu gibi sorunlar ile karşılaştığınızda hiç zaman kaybetmeden ve ağrının kendiliğinden geçmesini beklemeden uzman bir doktora giderek bu problemi çözün. Aksi bir durumda bu sorun kendiliğinden iyileşmeyerek sizlerde eklem hastalıklarının meydana gelmesine ya da olan hastalığın büyümesine neden olabilir. 

Parmak eklem ağrıları, insanların uzun süren spor aktivitelerinden sonra meydana gelebilir. Zaten eklemlerde meydana gelen problemler birçok zaman kişinin istirahat etmesi ile meydana gelerek sancı şeklinde ortaya çıkar. Bu durumda da sizler spor yaparken herhangi bir ağrı hissetmeseniz bile bu ağrılar siz dinlenirken ortaya çıkacak ve sizlere rahatsızlıklar verecektir. Normalde vücuttaki tüm eklemleri bu bölgelerde bulunan bağlar, dokular ve kaslar korumaktadır. Bu durumda  kişilerin kas ve dokuları, özellikle de bağları azıcık bile zedelense kişilerde çok şiddetli ağrılar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle eklemlere çok dikkat etmeniz gerekir. Özellikle parmak eklemlerinizin sağlığı için çok ağır çantalar ve poşetler taşımamaya özen göstermemeniz gerekir. Çünkü bu ağırlıkların tümü parmak ekleminin üzerinde olduğu için bu durum sağlığınız için şarttır. Eğer parmak eklem ağrısı, kişinin ağır yükler taşıdığı için ya da parmaklarını zorladığı için meydana gelmiş ise bu durum tıpta normal sayılır ve sadece küçük bir muayene sonrasında herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Fakat kişinin ağrıları çok fazla ise bu durumda bazı tıbbi ilaç ya da kremler ile sorun tamamen çözülür. Eğer sizlerdeki eklem ağrısı da bu gibi  zorlanmadan dolayı meydana gelmiş ise tedirgin olmanıza gerek yoktur. 

Parmak eklem ağrısı neden olur
 • Eklem iltihabı,
 • Zorlanma,
 • Romatizma,
 • Darbe ya da travma,
 • Parmak eklemin yakın bir bölgedeki ağrı
İşte bu nedenlere bağlı olarak parmak eklem ağrısı çok fazla görülür. Bu durumda yapılması gereken en önemli şeylerden biri tabi ki ilk olarak uzman bir doktora bitmektir. Böylece sorunun asıl nedeni tam olarak bulunup ortadan kaldırılacaktır. Aksi durumlarda eğer parmak eklemlerinde herhangi bir hastalık var ise bu hastalık tedaviler işe yaramayacak kadar büyüyerek sizlere sorun olabilir. 
]]>
Akut Eklem Romatizması https://www.eklem.gen.tr/akut-eklem-romatizmasi.html Tue, 20 Nov 2018 12:37:47 +0000 Akut eklem romatizması, sinir sistemi, kalp, eklemler ve cildi etkileyen romatizmal bir rahatsızlıktır. Toplumda her yaşta etkili olabilen bu rahatsızlığın en fazla görüldüğü yaş grubu 5-15 yaşları arasıdır. Bu rahatsızlı Akut eklem romatizması, sinir sistemi, kalp, eklemler ve cildi etkileyen romatizmal bir rahatsızlıktır. Toplumda her yaşta etkili olabilen bu rahatsızlığın en fazla görüldüğü yaş grubu 5-15 yaşları arasıdır. Bu rahatsızlığın belirtileri streptokoksik boğaz enfeksiyonlarının yaklaşık 2-4 hafta sonrasında etkili olur. Fakat bu enfeksiyonların tamamından sonra belirtiler olmaz.

Akut eklem romatizması belirtileri
 • Özellikle dirseklerde, ayak bilekleri, dizler, bilekler gibi eklemlerde şişlik ve ağrının olması
 • Müzmin yorgunluk
 • Kardit
 • Göğüste ağrı ve solunum sıkıntısı çekilmesi
 • Hastaların çok azında yüz ve ellerde istem dışı hareketler
 • Nadiren cilt döküntüleri ve cilt altı nodülleri
Akut eklem romatizması nedenleri

Bu rahatsızlığın nedeni tam olarak bilinmez. Sadece streptokoksik boğaz enfeksiyonu geçirmiş olan kişilerin az bir bölümünde akut eklem romatizması görülür. Bu hastaların bir bölümünde de eklem tutulumu, bir bölümünde ise kalp tutulumu daha fazla etkili olur. Bu hastalığın nedeninin bağışıklık sisteminin bakteri ürünleriyle, kalp kası, kalp kapakçıkları ve eklemleri ayırt edememesi olduğu düşünülmektedir.

Akut eklem romatizması komplikasyonları

Kardit: Bu rahatsızlığın en ciddi komplikasyonu kalp kapaklarında meydana gelen hasardır. Hastaların % 40-60 oranında kalp kası ile kalp kapakçıklarında tutulma vardır. Kalp kası tutulmaları genellikle daha kolay iyileşir. Ancak kalp kapakçıklarında 10-30 yılda ciddi hasarlar oluşabilir. Hastaların bir bölümünde kalp kapağı ameliyatı yapılması gerekebilir. Akut eklem romatizmasında atakların sıklığı ölçüsünde kapakçıklarda hasar meydana gelir.

Eklemlerde artrit: Rahatsızlıkta tüm eklemlerden artritten etkilenebilir. Gezici karakterde olan artrit, tedavi edilirse tamamen iyileşme gösterir.

Korea: Bu komplikasyon akut eklem romatizmasının beyindeki bazal gangliyonları tutmasıyla ortaya çıkar. Hastanın yüzünde, dilinde, ellerinde ve ayaklarında istem dışı hareketler meydana gelir. Bu rahatsızlık Sydenham koresi olarak anılır. Hastaların az bir kısmını etkiler. Bu hastalarda kalp tutulumu ise olmaz. Hastalar aniden beceriksizleşir, yeteneklerini kaybeder, ellerinde bir eşyayı bile tutamazlar. İstem dışı olarak yüzde ve dilde oluşan hareketler etrafındaki kişileri de endişeye sevk eder. Daha çok kızları etkiler. Düzelme bazen haftalar sonra, bazen aylar sonra olur.

Akut eklem romatizması tedavisi

Hastalara streptokok bakterilerine karşı antibiyotik tedavisi uygulanır. Bu tedavinin hedefi vücuttan enfeksiyon etkeninin uzaklaştırılması ve tekrarlarının önlenmesidir. Kalbi ve elemleri tutan enfeksiyonda tedavide nonstreoid antienflamatuar ilaçlarla yüksek dozda aspirin kullanılmaktadır. Eğer hastada iyileşme olmazsa, kortikostreoid ilaçlar kullanılır. Vücuttan iltihap etkileri geçinceye kadar, kalp yetmezliği kontrol edilinceye kadar istirahati yapması iyi olur. Korea hastalığında nöroleptik ilaçlarla tedavi uygulanır.

Akut eklem romatizmasından korunma için, hastanın tedaviden sonra tekrarlayıcı ataklardan korunması gerekir. Bu yüzden depo penisilin kullanılır. Penisilin alerjisi olan kişilerde sülfadiazin ya da eritromisin kullanılmalıdır. Kardit bulunmuyorsa, küçük yaştaki hastalara 18 yaşına kadar penisilin kullanılmalıdır. Hastalarda herhangi bir cerrahi müdahale olursa, diş çekimi, doğum gibi durumların ardından bir süre antibiyotik tedavisi uygulanır.

]]>
Sakroiliak Eklem https://www.eklem.gen.tr/sakroiliak-eklem.html Tue, 20 Nov 2018 18:29:03 +0000 Sakroiliak Eklem; Sakroiliak sendrom, sakroiliak eklemin mekaniksel irritasyonundan tarafınca meydana gelen semptomların ve klinik olan neticelerin toplamıdır. Sakroiliak eklemin mekanik olan bel ağrısına sebep olma nedeninin tarihs Sakroiliak Eklem; Sakroiliak sendrom, sakroiliak eklemin mekaniksel irritasyonundan tarafınca meydana gelen semptomların ve klinik olan neticelerin toplamıdır. Sakroiliak eklemin mekanik olan bel ağrısına sebep olma nedeninin tarihsel farklılıkları olmuştur. Dr. Mixter ve Barr’ın 1934 yılında bel fıtığını bulmasından önce, sakroiliak eklem bel ağrısında en önde olan sebep olarak düşünülüyordu. 1934 yılından sonraki kırk yıl dikkatler omurlararası diske çevrildi ve siyatik ağrısı bulunan insanların diskleri ameliyatla alınır oldu ve neredeyse bütün bel ağrılarında omurlararasında bulunan diskin ameliyatına yönlenildi. 

1980’li yıllarda sakroiliak eklem, bel ve bacak ağrısında yeni bir şekilde oluştu. Bu olay kısmen bel fıtığı tanısı için daha iyi tanı kriterleri meydana gelmesi ve ayrıca bel ağrısı ve siyatik tedavisinde ayrımı olmayan cerrahinin neticelerinin yeterli olmaması sebebindendir. Bel ağrısı bulunan hastaların yalnızca %10’undan azında bel fıtığı sorumludur. Bel fıtığı tanısında kullanılan myelografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans şeklinde görüntüleme yolları sakroiliak sendromun tanısında yararı bulunmaktadır. 

Sakroiliak sendromu tanı koyabilecek bilinen bir görüntüleme yolu mevcut değildir. Sakroiliak sendromun teşhisi tamamen klinik muayene neticeleri ve hastanın geçmişine bağlıdır. Sakroiliak sendromun yaygınlığını gösteren birçok yayın bulunup, bu yayınlarda bel ağrısı bulunan hastaların %18 ve 30’undan kronik sakroiliak disfonksiyonun sorumlu olduğunu belirtilmektedir. Özellikle kadınlarda menstruasyon, gebelik ve doğum sonrası hormonal farklılıklara pelvis bağlarında relaxasyon neticesinde sakroiliak eklemler mekanik zorlamalara yatkın olmaktadır. 

Sakroiliak Eklem

Jinekolojik operasyonlar neticesinde %10 kadında sakroiliak rahatsızlıklar görülmüştür. Genel olarak sakroiliak disfonksiyonun %70 ve 80 bir travma neticesinde meydana geldiği düşünülmektedir. Ayrıca 1995 yılında birkaç çalışma sırasında bel fıtığı operasyonlarının ardından %4,7 ile 8,5 arasında farklılaşan sakroiliak disfonksiyon tespit edilmiştir. Fakat her vakit belirgin bir sebep olmayabilir. Klinik olarak sakroiliak sendromlu olan hastalarda ağrı genel olarak alt bel ve kalça üstündeki lokalizedir. Kasıklara ve alt extremitelere yansıma yapabilir. Ender olarak alt karın çevresinde abdominal ağrı şeklinde olabilir ve ürolojik rahatsızlıkla karışabilir. 

Ağrı sebebiyle yürüyüş bozukluğu tanımlayabilirler. Muayenede hasta olan insanın yürüyüşünde etkilenen bölgeye hafif bir aksama hatta yana doğru salınım oluşabilir. Bacaklar arasında boy değişiklikleri meydana gelebilir. Dikkat edilmelidir. Bacakların boyu eşit değilse, boy değişikliğinin anatomik mi yoksa fonksiyonel bir kısalık mı olduğu, pelvik distorsiyonun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Normal olan hiçbir şikayeti bulunmayan kişilerde %20 miktarında bacaklarda minimal boy değişikleri meydana gelebilmektedir. 

1 cm’den daha az eşitsizlikleri, ağrı yada hiçbir şikayet bulunmuyorsa vücut tolere ediyor anlamına gelmektedir. Yani her bacak eşitsizliği, sakroiliak sendrom yada başka bir hastalığın olduğu anlamına gelmez. O tarafta bel ve kalça ağrısı bulunuyorsa bu klinik neticelerinin değeri olur. Bu sebepten dolayı bacak boyları değişikliğinin normal mi yoksa patolojik mi olduğu doktorlar tarafından değerlendirilmelidir. Çoğunlukla alt bel çevresi ve posterior sakroiliak bağda hassasiyet mevcuttur. Sakroiliak yaylanma testi yapılır, ağrılı meydana gelebilir. Bel kaslarında çoğunlukla tek yanlı olan kas spazmı ve gluteal tetik noktaları bu sendromla beraber oluşur. 

Bel ağrısı ve arka bacak kaslarının kısalması ile beraber düz bacak kaldırma testi zorlaşabilir. Sakroiliak sendromda nörolojik bir netice bulunmamaktadır. Sakroiliak eklem ile ilgili birden fazla klinik muayene testleri bulunup, bu testler dikkatle yapılmalıdır. Ayrıca, sakroiliak sendromda zincir reaksiyon olasılığı sebebi ile atlanto occipital eklem, 3 ve 4. ka]]> Diz Eklemi https://www.eklem.gen.tr/diz-eklemi.html Wed, 21 Nov 2018 18:00:15 +0000 Diz Eklemi; Diz, vücudun en büyük ve en hareketli hayati öneme sahip  bir eklemdir. Dizin sabit durmasını yan bağlar ile çapraz bağlar sağlamaktadır. Çapraz bağlar, diz ekleminin içinden geçerek uyluk  ve kaval kemiğini birb Diz Eklemi; Diz, vücudun en büyük ve en hareketli hayati öneme sahip  bir eklemdir. Dizin sabit durmasını yan bağlar ile çapraz bağlar sağlamaktadır. Çapraz bağlar, diz ekleminin içinden geçerek uyluk  ve kaval kemiğini birbirini bağlamaktadır. Bu bağlar kısa bir şekilde  bu iki kemiği sıkıca birbirine bağlamaktadır, dizimizi bükerken ve dizimiz düz bir şekilde dururken gerekli olan sabitliği sağlamaktadırlar. Önde olan bağa ön çapraz bağ, arkada olana arka çapraz bağ denilmektedir. Vücudumuzun bütün yükünü taşıyan çok önemli bir organ olan diz ekleminde, gelişen bazı  sorunlar, dize aşırı yük binmesi ve sporla beraber bazı problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dize yük binmesi ile beraber kıkırdak problemleri de baş göstermektedir. Kıkırdak, eklem uçlarında iki kemiğin birleştiği yerde kemik uçlarını kaplayan kaygan ve parlak yapının adıdır. Altta bulunan kemikten ve eklem sıvısından beslenir. Kıkırdak sorunlarının ortaya çıkması durumunda, hareket ve kişinin aktivitelerinde problemler ortaya çıkabilmektedir.


Diz Eklemi; vücudumuzun en büyük ve en karmaşık eklemidir. Bu fonksiyonunu 3 önemli kemik olan uyluk, kaval, diz kapağı ve dört önemli  bağ olan iç yan, dış yan, arka çapraz, ön çapraz bağlar ve birçok kas, tendon ve menisküsler (iç ve dış) oluşturmaktadır. Bu kemiklerden uyluk üstte, kaval altta, diz kapağı ise dizin ön kısmında yer almaktadır. Tüm oynar eklemler gibi bu kemiklerin de iç kısmında kıkırdak bulunmaktadır. Aşırı hareket, çok az kilo ve ağırlığın bir tarafa yüklenmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan eklem ağrıları yaşlılarda olduğu kadar gençlerde de görülmektedir. Rahatsızlık başında fark edilirse spor ve egzersiz yapılarak düzeltilmesi mümkün olmaktadır. Eklemleri etkileyen hastalıklar, artrit ve artroz olmak üzere iki tipte görülür. Artrit ismi, iltihaplı eklem hastalıkları  için kullanılmakta, bir çok türü bulunmaktadır. Diz EklemiEn yaygın şekli ise 'romatoid artrit'dir. Artroz, iltihaplı bir hastalık değildir. Kemiklerin aşınıp yıpranması ile oluşan 60 yaşın üzerindekilerde sıklıkla görülen, 45 yaş altında nadiren görülen bu hastalık Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyerek, eklem yıpranmasına neden olan  bir hastalıktır. Eklem ağrıları kişi de bulunan yaşam sevincini yok ederek sportif hobilere imkan vermez ve bazen her adımı sıkıntılı yapabilmektedir. Fakat, ağrılarından dolayı hareketlerini kısıtlayan, yani eklem ağrılarına teslim olan bir kimse kendine iyilik yapmaz. İltihaplı olmayan bu eklem hastalığının sebepleri ise, aşırı kilo, çok az hareket, ağırlığın bir tarafa yüklenmesi, doğuştan ya da sonradan dışsal sebeplerden dolayı ortaya çıkan eklem kusurlarıdır.
]]>
Oynar Eklemler https://www.eklem.gen.tr/oynar-eklemler.html Thu, 22 Nov 2018 10:41:13 +0000 Oynar eklemler, insanlarda bulunan eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsanlarda ve diğer canlılarda bulunan bu eklemler oldukça karışık bir sinir sistemine sahiptir. Bu durumun yanı sıra oynar eklemler kemiklerden Oynar eklemler, insanlarda bulunan eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. İnsanlarda ve diğer canlılarda bulunan bu eklemler oldukça karışık bir sinir sistemine sahiptir. Bu durumun yanı sıra oynar eklemler kemiklerden ve yarı kemiksi dokulardan oluştuğu için bu bölgelerin tedavileri oldukça zordur. Bu nedenle günümüzde tıbbın oldukça gelişmiş olmasına rağmen birçok oynar eklem hastalığı tedavi edilememektedir. Genel olarak zor tedavisi olan oynar eklem hastalıklarından korunmak için gerekli önlemleri almak hayatınızı büyük bir şekilde değiştirecek durumlar arasında yer almaktadır. Vücudun hareket sistemi aslında direk olarak oynar eklemler ile sağlanmaktadır. Gerek omurlar arasında, gerek dirseklerde gerekse bileklerde bulunan bu eklemler sayesinde insan hareketleri çok daha kolay bir hale gelmektedir. Vücudun tüm hareketli bölgelerinde bulunan oynar eklemler, oldukça hassas bölgelerdir. Bu nedenle en küçük zorlanmalarda ya da darbelerde oynar eklemlerde bütünlük bozulmaktadır. Oynar eklemlerde genellikle kemiklerin uç kısımları bağlardan oluşur. Bu nedenle eklem bölgelerinin tam olarak birleştiği bölge oldukça sert bir kemikten oluşmaktadır. Bu kemikler ise ortak bir kapsül içerisinde bulunmaktadır. Bu durumun yanında oynar eklemlerin tam üzerinde çok ince bir zar vardır. Bu zar oldukça pürüssüz ve kaygandır. Böylece oynar eklemler çok rahat bir şekilde hareket ettirilebilir. Eğer bu yüzeyde en küçük bir hata bile olsaydı kişinin bu eklemini oynatması zamanla imkansız bir hal alırdı.

Oynar Eklemler
Oynar eklemler etrafında bulunan zar aynı zamanda eklemlerin yağlanması ve çok daha kolay bir şekilde hareket edebilmesi için bir salgı vermektedir. Bu salgılar sayesinde oynar eklemler çok uzun yıllar boyunca sürtünme, tahriş olma gibi durumlar ile karşılaşmamaktadır. Yani oynar eklemlerin hasar görmemesi için mutlaka bu zardaki salgılar gerekmektedir. Aksi durumlarda kişiler oynar eklem sorunları çok büyük bir şekilde artacaktır. Bunun yanı sıra oynar eklemler aşınmasın diye eklemler arasında beyaz kıkırdaklar bulunmaktadır. Bu kıkırdaklar oldukça yumuşak bir yapıdadır. Bu kıkırdaklar insan hayatını son derece kolaylaştırsa bile eklemlerde meydana gelen sorunlar direk olarak bu kıkırdaklar üzerinde meydana gelmektedir. Bunların yanı sıra oynar eklemlerde birbirine bağlayan bağlar bulunmaktadır. Bu bağlar ile kişilerin yaptığı hareketler kolaylaştırılmıştır. Böylece kişi çok daha rahat bir şekilde hareketler kolaylaştırılır. Bazen futbolcularda, basketbolcularda ya da diğer sporcularda bağ dokusu zedelenmesi sorunu meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda aslında oynar eklemlerin birbirine bağlanmasını sağlayan bağlar bulunmaktadır. Oynar eklemlerde sinir sisteminin çok karışık olmasının yanında bu duruma bağlı olarak görülen birçok hastalık meydana gelmektedir. Bu hastalıklar ise;

 • Kireçlenmeler: Oynar eklemlerde görülen kireçlenme sorunlar kişilerde çok şiddetli ağrılara ve hareket kısıtlılığı sorunlarına neden olmaktadır. Genellikle sürekli olarak oynar eklemlerini zorlayan insanlarda meydana gelmektedir. 
 • Romatizma: Yine birçok zaman oynar eklemler üzerinde meydana gelmektedir. Eğer sizlerde de bu gibi hastalıklar varsa oynar eklemlerinizin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alın.
 • Eklem kanseri: Yine oynar eklemlerde görülen kanserdir. Bu kanser türünün tedavisinin zor olması nedeni ile tedavisi en zor hastalık olarak tanımlanmaktadır.
 • İltihaplanma: Oynar eklemlerin aşırı zorlanması ya da yaralanma durumlarında meydana gelen bir problemdir. Oynar eklem iltihaplanması son derce ağrılı bir sorundur.
]]>
Akromioklaviküler Eklem https://www.eklem.gen.tr/akromioklavikuler-eklem.html Thu, 22 Nov 2018 16:07:54 +0000 Akromioklaviküler Eklem; Akromioklavikuler eklem artrozu çoğunlukla travmayla ile meydana gelir. Ağrıya sebep olur ve tedavisi oldukça güçtür. Omuzda bulunan ağrıda, eklem artrozu öbür nedenlere göre daha yüksek miktarlarda Akromioklaviküler Eklem; Akromioklavikuler eklem artrozu çoğunlukla travmayla ile meydana gelir. Ağrıya sebep olur ve tedavisi oldukça güçtür. Omuzda bulunan ağrıda, eklem artrozu öbür nedenlere göre daha yüksek miktarlarda gözükür.Akromioklavikuler eklemde oluşan ağrının en çok nedeni artrozdur. Akromioklavikuler eklem artrozu tedavisi yapılmaz ise ımpıngement ve rotator kılıf yırtığına neden olur.  İlk olarak 1941 senesinde Gurd ve Mumfford AC artrozda bütün konservatif tedavilerin yapılması gerektiğini konservatif tedavinin başarısız bir şekilde olması halinde klavikula distal uç çıkarılmasını tarif etmişlerdir. 

Neer Impıngement olayının etyolojisinde AC artrozun yer aldığını ve ımpıngement beraber sürüyorsa tedavi protokolünde klavikula distal uç çıkarılmasının iyi bir durum olduğunu bildirmiştir. Neer klavikula distal uç çıkarılmasının endikasyonlarını, semptomatik AC artroz,supraspinatus kas tamie etmek için geniş bir diseksiyon ihtiyacı ,AC eklemin genişlemesi yada hipertrofisinin neden olduğu impingement olayı olarak tanımlanmıştır. Impıngement'a neden olan AC artrozda ağrı en çok ve en belirgin olan neticedir.

Impıngementa sebep olan Akromioklavikuler eklem artrozunda genel olan tedavi şekli, medikal tedavi,eklem içerisi steroid enjeksionu fizik tedavi ile ve cerrahi neticesinde yapılan tedavilerdir. Klavikula distal uç çıkarılmasının yapılma durumları, açık olarak yapılan uygulama, artroskopik şeklinde yapılan uygulamadır. Artroskopik olarak yapılan uygulamada  yeterli tecrübemiz bulunmadığından dolayı, hastalara  açık cerrahi tedavi yöntemi uygulanır.

Akromioklaviküler Eklem

Bu çalışma sırasında 84 hastanın, ortalama 28.7 aylık takibi neticesinde AC artrozun impingementin etyolojisindeki etkisi ve tedavi yolları birbiri ile kıyaslandı.31 hastaya cerrahi, 53 hastaya konservatif tedavi yapıldı. Klavikula distal uç çıkarılması, ımpıngemente neden olan AC artrozda ağrıyı uzun zamanlı olarak giderir. Fonksiyonel şekilde harika neticeler verir. İyilik zamanı ve fonksiyonel neticeler açısından konservatif tedaviye üstündür. 2009 ve 2012 seneleri arasında A.C eklem artrozu sebebiyle Impıngement sendromu teşhisi konan ve açık klavikula distal uç çıkarılması yapılan 31 hasta, konservatif tedavi yapılan 53 hasta çalışmaya alındı.Çalışma grubunu meydana getiren hastalar  ortalama olarak 4 ay omuz ağrısı sebebiyle  tedavi yapılmış olan hastalardı.Cerrahi ve konservatif tedavi yolları anlatılarak, ne yapacakları hastalara bırakıldı.

Erkek hastaların ortalama yaş gurubu, 50,89+-13,95, kadınlarda ise 56,66+-10,34 dür. Erkek hasta miktarı, 37 (%44), kadın hasta  47 (%56).Konservatif şeklinde tedavi yapılan hastalar ortalama olarak 28,42+-9,39 ay ,cerrahi yapılan hastalar ortalama olarak 29,68+-12,67 ay takip edilmiştir. Çalışma grubunu meydana getiren bütün hastalarda, Impıngement meydana getiren AC eklem artrozu, klinik ve radyolojik şeklinde değerlendirilmiştir. Bütün hastalarda AC eklem ağrısı mevcuttur. Horizontal adduksion testi 68 hastada olumlu, Lidokain enjeksion testi bütün hastalarda olumlu bir netice vermiştir. BVR testi bütün hastalarda tespit edilmiştir.

Radyolojik olarak yapılan değerlendirme, standart A.P omuz grafisi. Zanca grafisi ve MR'la yapıldı. AC artrozun radyolojik teşhisinde, AC eklem  aralığında daralma, subkondral kistler ve osteofitler gözüktü. Ayrıca Impıngementa neden olan AC eklemin inferiorden basısını daha iyi görebilmek için Zanca grafisi çekildi. Eklem aralığında daralma 67 hastada(%79,7), osteofit 41 hastada bulunuyordu. Direk olan grafide ımpıngementa neden olan AC artrozu tespit edilen ve  kolunu abduksiyona lüzum duyulan ilk 40 derecenin ardından  zorlanan 24 hastaya MR çekildi.

AC artrozu sebebiyle ımpıngement gelişmiş olan hastaların konservatif şeklinde yapılan tedavisinde, Literatürdeki yapılanlara paralel olarak, yaşam durumlarının düzenlenmesi, fizik tedavi, NSAID, lokal AC eklem enjeksiyonu yapılmıştır. Hastaların durum]]> Eklemlerin Görevleri https://www.eklem.gen.tr/eklemlerin-gorevleri.html Fri, 23 Nov 2018 13:59:42 +0000 Eklemlerin görevleri insan vücudu için ve insanların daha rahat bir yaşam sürmesi için çok büyük önem teşkil etmektedir. İnsan vücudunda oynar eklemler yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler bulunmaktadır. İnsan yaşamını s Eklemlerin görevleri insan vücudu için ve insanların daha rahat bir yaşam sürmesi için çok büyük önem teşkil etmektedir. İnsan vücudunda oynar eklemler yarı oynar eklemler ve oynamaz eklemler bulunmaktadır. İnsan yaşamını son derece kolaylaştıran bu eklemler aynı zamanda insanların çok rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayarak çok büyük görevler yapmaktadır. Oldukça hassas olan ve tıbbi olarak tedavisinin çok zor olduğu bölgelerden biri olan eklemler günümüzde birçok insanın sorunlarından biridir. Çünkü eklemler yaptıkları görevler nedeni ile son derece karışık sinir yapılarına sahiptir. Bu nedenle farklı hastalıklar görülebilmektedir. Eklemlerde iki kemiğin birleşimi gerçekleşir. Onar eklemlerde bu kemikler hareket halinde olduğu için tam olarak birbirlerine yapışık olmasa bile yumuşak dokular ile birbirlerine geçmişlerdir. Bu şekilde insanların oturup kalkmasını, yürümesini, spor yapmasını sağlayarak önemli bir görevi üstlenmektedir. Eğer bu eklemlerden herhangi biri bu görevini yapmasaydı insanlar birçok hareketi yapamayarak gündelik işlerinden de geri kalabilirdir. Öyle ki küçük bir kazayla bile olsa ekleminden hasar alan insanlarda bu gibi sorunlar çok karşılaşılmaktadır


Eklemlerin Görevleri
Eklemler insan vücudunda iki kemiğin birleşmesini sağlarlar. Bu sayede insanlarda iskelet yapısının oluşmasında da çok büyük katkıları bulunmaktadır. Özellikle bel omurlarını birleştiren yarı oynar eklemler çok büyük görevler alarak insan yaşamını uygun hale getirir. Genel olarak kapı menteşelerine benzeyen eklemler iç içe geçmiş bir yapıda olduğu için herhangi bir anormallik olmadığı sürece düzgün bir şekilde çalışır. Eklemlerin özelliklerinden biri ise tabi ki onları kayganlaştıran ve birçok hastalıktan koruyan bir sıvıya sahip olmalarıdır. Eklemlerin görevleri arasında bu durum oldukça önemlidir. Öyle ki bu eklemler oldukça hijyenik ve kaygan bir hal alarak birçok problemden korunabilmektedir. Bu nedenle eklemlerin çok farklı bir özelliği olduğu söylenebilir. Eklemler etrafında kıkırdaklar bulunmaktadır. bu kıkırdaklar eklemlerin korunmasında çok büyük önem taşımaktadır. Özellikle eklemlerin zorlanması sırasında eklemleri tutarak vücut bütünlüğünün bozulmasını engeller. İ
]]>
Eklem Bacaklılar https://www.eklem.gen.tr/eklem-bacaklilar.html Sat, 24 Nov 2018 13:39:40 +0000 Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin omurgasızlar bölümünde bulunmaktadır. Omurgasızlar bölümü omurgası olmayan suda veya karada yaşayan hayvanlardır. Bu hayvanlarda omurganın yerine geçen karnın alt kısmında bulunan sinir ko Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin omurgasızlar bölümünde bulunmaktadır. Omurgasızlar bölümü omurgası olmayan suda veya karada yaşayan hayvanlardır. Bu hayvanlarda omurganın yerine geçen karnın alt kısmında bulunan sinir kordonları bulunur. Bir çoğunda dış iskelet bulunur. Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin en geniş dalıdır. Eklem bacaklılar adında anlaşıldığı gibi en belirgin özellikleri olan bölüntülere ayrılmış eklemleri ve  boynuzsu yapaya sahip gelişmiş dış iskelet iskeletleridir. 

Vücutları baş göğüs ve karın olmak üzere üç kısıma ayrılır. Ama karın ve göğüs kısımlarının canlıdan canlıya bölüntü sayısı değişe bilir. Bununla beraber hepsinde baş kısmı birbirine kaynaşmış altı farklı kısımdan  oluşur. Hem hayvanı korumak hemde kasların içten bağlanıp sağlamlaşması hemde dışarıdan gelecek tehdit ve saldırılar için dışa doğru bir dış deri (kütikil) salar. Kritin ve sklerotin adlı boynuzsu maddelerden oluşmuş kütikil tabakası bölüntülerin bir birine eklendiği kısımlarda diğer kısımlara oranla çok dağa yumuşak ve hassastır. Bazen yakındaki bölüntülerin kütikilleri birleşip kaynaşarak vücut daha az bölüntülere ayrılır, ve bu bölüntüler sağlamlaşarak dışarıdan gelecek tepkilere karşı zırh oluşturur.

Eklem bacaklıların çoğu yumurtlayarak ürer, ancak bazı durumlarda vardır bu durumlardan biride bazı eklem bacaklılar yumurtlar fakat yumurta vücut içinde büyüyüp olgunlaşır. Çoğu eklem bacaklıların erkeğiyle dişisi arsında görünüş, yaşama alanı ve yaşama biçimlerinde farklılık görülür. Fakat çiftleşme dönemlerinde aynı yaşama alanını kullanırlar ve birbirlerinin yaşam biçimlerine uyum sağlarlar. Her zamanda da çiftleşmeye ihtiyat duymaksızın yumurtaların büyüyüp geliştiği ve yeni yavruların meydana geldiği görülmüştür.

Eklem Bacaklılar
Bazı Eklem Bacaklılar 
1.Çıyan
Çok hızlı hareket eden ve çok fazla ayağa sahip olan çıyan, eklem bacaklılar şubesinin çok ayaklılar sınıfında yer alır. iri ve büyük olanları zehirlidir.
2. Örümcek
Eklem bacaklılar sınıfının örümceğimsigiller sınıfında bulunan örümcek, hemen hemen dünyanın her yerinde yaşar. Çoğu türü ölümcül derecede zehirlidir. Çok büyük ve çok küçük olmak üzere farklı büyüklüklerde görülürler. 
3.Pire
Ilıman ve tropik yerlerden en son kutuplara kadar yayılmışlardır. Bu hayvanlar yaşamlarını başka hayvanlar üzerinden sağlarlar. Kuşlar ve memelilerin üstene  tutunarak derilerine yapışırlar ve onların kanlarından beslenirler.
4.Akrep
Genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşamayı tercih eden bu hayvanlar türlerine göre çok tehlikelidir. Vücutları sert kitin tabakasıyla örtülüdür kıvrak ve kalkık zehirli kuyrukları ile çok ölümcül olabilirler.
5.Istakoz
Eklem bacaklıların suda yaşayan örneklerinden biridir. Renkleri çok farklı olabilir yeşilden kahverengine farklı renklerde görülebilirler. 30-35 cm boya ve 4-5 kiloya kadar büyüyebilirler. İnsanlar için yiyecek olarak kullanılırlar.
]]>
Bacak Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/bacak-eklem-agrisi.html Sun, 25 Nov 2018 03:48:04 +0000 Bacak eklem ağrısı, günümüzde birçok insanda görülen büyük problemlerden biridir. Bacak eklemi bilindiği gibi oynar eklemler arasında en önemlisidir. Çünkü bacak eklemi insan vücudunun tüm ağırlığını taşımaktadır. B Bacak eklem ağrısı, günümüzde birçok insanda görülen büyük problemlerden biridir. Bacak eklemi bilindiği gibi oynar eklemler arasında en önemlisidir. Çünkü bacak eklemi insan vücudunun tüm ağırlığını taşımaktadır. Bacak eklem ağrısı en çok orta yaş ve orta yaşı geçmiş insanlarda görülmektedir. İnsanlarda oldukça yaygın bir şekilde görülen bu ağrı, gelişmiş olan tıbba rağmen tamamen ortadan kaldırılamamaktadır. Bu durumun üstüne birde sorun eklem ağrısı olduğu için eklem üzerinde büyük tedaviler yapılamamaktadır. Fakat toplumda bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bacak eklem ağrıları yapılan cerrahi operasyonlar ile kolayca ortadan kaldırılabilmektedir. Günümüzde görülen bacak eklem ağrısı sorununun en büyü nedeni insanlarda ki aşırı kilolardır. Gün geçtikçe obezite hastalığı daha da arttığı için kişilerde bu gibi bacak ve ayak bileği eklemleri ağrımaya başlamaktadır. İlk zamanlar sadece ağrı olarak ortaya çıkan bu sorun zaman geçtikçe eklem bölgesine yakın diğer organlara da zarar vererek sorunların meydana gelmesine neden olacaktır. Bu nedenle bacak eklem ağrıları çok dikkat edilmesi gereken durumlardan biridir. Bu gibi ağrıları önemsemeyen insanlarda eklem bölgesinin iyice hasar görmesi nedeni ile kalıcı sakatlık durumları meydana gelebilmektedir. 

Kimi zaman doku zedelenmelerine bağlı olarak ortaya çıkan bacak eklem ağrısı durumları kimi zaman da eklemin aşırı zorlanmasından dolayı meydana gelmektedir. Ortaya çıkan doku zedelenmeleri genellikle halı sahaya sık giden insanlarda ani bir hareket nedeni ile ortaya çıkan lif kopması ya da eklem zedelenmesi sorunlarından dolayı oluşmaktadır. Bu gibi durumların tedavisi tam olarak yapılamasa bile zamanla ortadan kalkar. Bu gibi durumlar yaşayan insanlar ileri zamanlarda bu sorunun sıkıntılarını yaşarlar. Özellikle yaşlılık dönemlerinde önceden yaşanmış eklem problemleri tekrar ortaya çıkar. Bu durumun bir diğer nedeni ise yine hemen her yaşta görülen bir sorun olan romatizma hastalıklarından dolayı oluşmaktadır. Bu hastalık ise genellikle aşırı soğuk ya da sıcak zamanlarda bacak eklem ağrısı sorununa neden olur. Eğer sizlerde de bacak eklem ağrısı romatizma nedeni ile meydana geliyorsa romatizma hastalığınıza gerekli müdahaleleri yapın. Çünkü bu hastalıkta ilerledikçe eklemlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Bacak eklem ağrısı sorunu yaşayan insanlar, bu sorunu en çok akşamları evlerine döndüklerinde ya da yataklarına girdiklerinde yaşamaktadır. Bu durum eklemlerin dinlenmesi sırasında ortaya çıktığı için kişilerde çok büyük uyku problemleri meydana gelir. 

Bacak Eklem Ağrısı
Bacak eklem ağrısı eğer kişide ilk kez ve aniden meydana gelmiş ise bu durum direk olarak krampa işarettir. Genellikle ani sporlar ya da soğuk zamanlarda meydana gelen kramp, vücudun her yerinde olduğu gibi bacaklarda da meydana gelebilmektedir. Bu nedenle her eklem ağrısını darbe ya da diğer sorunlara bağlamamalısınız. Bu durumun yanı sıra daha birçok nedene bağlı olarak bacak eklem ağrısı meydana gelebilmektedir.  Bunlar;
 • Aşırı alkol tüketmek bu sorunun nedenlerinden biridir.
 • Şeker hastalığında birçok kişi aynı zamanda bacak eklem ağrısı sorunu yaşar.
 • Zorlama ve burkulma durumları en çok sporcularda ya da ağır işlerde çalışan insanlarda görülmektedir. 
 • Eklem kırıkları, genellikle kazalardan sonra görülen bir durumdur. 
 • Travma nedeni ile oluşan bacak eklem ağrısıdır. 
]]>
Eklem Sıvısı https://www.eklem.gen.tr/eklem-sivisi.html Sun, 25 Nov 2018 23:35:29 +0000 Eklem sıvısı, insanlar için son derece önemli bir sıvıdır. Oynar eklemlerde bulunan bu sıvı, insan hayatını önemli derecede kolaylaştırmaktadır. Öyle ki eklemlerin uzun süreler boyunca hasar görmeden sürekli çalışması v Eklem sıvısı, insanlar için son derece önemli bir sıvıdır. Oynar eklemlerde bulunan bu sıvı, insan hayatını önemli derecede kolaylaştırmaktadır. Öyle ki eklemlerin uzun süreler boyunca hasar görmeden sürekli çalışması ve aşınmaması için bu sıvı oldukça önemlidir. Adeta bir otomobil motoru içerisindeki yağ motoru nasıl koruyorsa eklem sıvısı da insanlarda eklemleri o kadar korur. Tabi ki eklem sıvısı kimi insanlarda azalma ya da çoğalma gösterebilmektedir. Fakat genellikle azalma gösteren bu  durum oldukça büyük problemlere neden olduğu gibi aynı zamanda kişilerde çok büyük ağrılar görülebilmektedir. Bu durum ise genellikle yaşın ilerlemesine bağlı olarak görülen vücut yorgunluğu nedeni ile yaşlı insanlarda görülmektedir. eklem sıvısı sürekli olarak vücutta üretilen bir sıvı değildir. Çünkü bu sıvı eklemlerde sürekli olarak kullanılır ve sürekli devir daim gibi yenisi geldikçe eskisi gider. Böyle bir sistemde sıvının azalması ise çok büyük bir problemdir. Eklem sıvısı daha önce de söylediğimiz gibi omuzlarda, dirseklerde, bileklerde, diz kapaklarında bulunan bir sıvıdır. Bu sıvı tüm bu bölgelerde çok büyük görevleri üstlenerek eklemlerin çok rahat  bir şekilde hareket etmesini sağlayarak bizleri birçok zorluktan kurtarmaktadır. Tabi ki bu sıvının azalması durumunda bazı tedaviler vardır. Fakat belirtmek isterim ki bu gibi sorunlara en büyük tedavi bitkisel tedavilerdir. Çünkü birçok bitkisel madde ile bu sıvı üretimi vücutta arttırılabilir. Sizlerde de bu gibi sorunlar var ise tıbbi müdahalelerin yanı sıra bu gibi bitkisel tedavilerden de yararlanabilirsiniz.

Eklem sıvısı, eklemlerin hareketi sırasında birçok ağrının ve sorunun meydana gelmesini engellemektedir. Eklemlerin rahat bir şekilde hareketini sağlayan bu sıvı, adeta vücudun yağı niteliğini taşır. Özellikle omurgalarda çok fazla bulunan bu sıvı kişilerde felç sorununun ortaya çıkmasını önlemektedir. Fakat birçok insanda bu sıvının olmasına rağmen eklemlerde kireçleme durumları görülmektedir. Kireçlenen eklemlerde bu sıvı yeterli olmadığı için kireçlenme önlenemez. Eklemler arasında sürtünmenin ortadan kalkmasını sağlayan bu sıvı kemikler içerisinde bulunmaktadır. Sürekli hareket halinde olan vücut eklemlerinde bu sıvı bulunduğu için bu eklemeler sıvıdan çok büyük destekler alarak görevlerini yaparlar. Eklem sıvısı olmasaydı insan hayatı mümkün olmayacak derecede zorlaşırdı.  Günümüzde ve daha önceki zamanlarda insanlar sürekli parmaklarını çıtlatırlar. İnsanlar parmak eklemlerinden gelen bu sesin tehlikeli olup olmadığını sürekli tartışırlar ve bu seslerin kemiklerden geldiğini düşünürler. Aslında bu sesler kemiklerden gelmez. Parmakları zorlayarak çıkarılan bu ses direk eklemlerden gelmektedir. Eklemler içerisinde bağlantı kapsülleri bulunmaktadır. Bu kapsüller kişilerin eklem yerlerinde bu sıvının taşınmasını sağlar. Kişi parmaklarını iyice gerdiğinde bu kapsüller içesindeki basınç son derece artar ve kapsül dayanamayacak hale geldiği için patlar. Bu durumda çıkarılan sesler eklem sıvısının taşındığı kapsüllerin patlaması ile oluşur. Yani bu kapsüller son derece önem bir görev yapar ve patlatılmaması gerekir. Bu durumun yanı sıra eklem sıvısı içerisinde erimiş halde oksijen, nitrojen ve karbondioksit gazı bulunmaktadır. Tabi ki bu gazlarında sıvı ile birlikte önemli görevleri vardır. 

Eklem Sıvısı
Eklem sıvısı içerisinde besleyici maddeler bulundurmaktadır. Bu nedenle sadece eklemlerin yağlanmasında değil aynı zamanda eklem yerlerinin onarılması da ve güçlendirilmesinde çok büyük etkiler yapmaktadır. Bu nedenle eklem sıvısı onarıcı bir özellik gösterir demek yanlış olmaz. Eklem sıvısının içerisindeki besleyici maddeler sayesinde aynı zamanda kan dolaşımının gerçekleşmediği kıkırdaklar beslenir. Bu durum nedeni ile eklem sıvısının önemi çok büyüktür. 
]]>
Eklem Kanseri https://www.eklem.gen.tr/eklem-kanseri.html Mon, 26 Nov 2018 19:30:24 +0000 Eklem kanseri, aslında bir nevi kemik kanseridir. Eklemlerde meydana gelen tümörler yani kanser durumu direk olarak kemik kanseri ile aynı özellikleri taşır. Eklemlerin kemikten oluşması nedeni ile eklem kanseri sorununa kemik kanseri Eklem kanseri, aslında bir nevi kemik kanseridir. Eklemlerde meydana gelen tümörler yani kanser durumu direk olarak kemik kanseri ile aynı özellikleri taşır. Eklemlerin kemikten oluşması nedeni ile eklem kanseri sorununa kemik kanseri denmektedir. Eklem kanseri günümüzde bulunan kanser türlerinden tedavisi en zor olan kanser türüdür. Bu nedenle eklem kanseri hastalığı olan insanlarda bu sorunun ortadan kaldırılması pek mümkün değildir Bu durumlarda doktorlar hangi tedaviyi uygularsa uygulasın bu kanser türü tedavilere cevap vermez ve her geçen gün artış gösterir. Normalde bazı organlarda meydana gelen kanserlerde gerekirse kişiden kanserli organ alınır ve kanser ortadan kalkar. Fakat ekleme kanserinde organın alınması mümkün değildir. Eklem kanseri hastalığında insanlar çok büyük problemler yaşamaktadır. Eklem kanseri sorunu yaşayan insanlarda sırayla kanser tedavileri uygulanmaktadır. bu problem eğer kişide erken teşhis edilmişse sorunun yapılan tedaviler ile ortadan kaldırılması ihtimali biraz daha yüksektir. Çünkü henüz yayılma göstermemiş kanser hücreleri yapılan kemoterapi, radyoterapi, radyasyon gibi tedaviler ile öldürülür ve kanser engellenir. Fakat ilerlemiş olan eklem kanseri hastalığı üzerinde hücrelerin çoğalma hızı yüksek olduğu için bir yerden hücreler öldürülürken diğer yandan da kanser hücrelerinin artışı devam eder. Bu durum yapılması gereken en önemli şey doktorun tavsiyelerin uyarak ilaçların kullanımını sıkı tutmaktır. Bu durumun yanı sıra kişinin yapacağı hiçbir şey yoktur. 

Eklem kanseri hastalığında ilk evrelerde kişide herhangi bir belirti gözlemlenmez. Fakat bu hastalığın evreleri son derece ağır olduğu için diğer evrelerde kişi eklem kanseri sorununu çok ciddi bir şekilde hisseder ve bu evrede doktora gider. Fakat bu evrede fark edilen kanser için çok büyük umutlar olmaz. Yinede yapılan tedavilere devam edilir. Eklem kanseri olan kişilerde hastalığın evreleri çok ağır olduğu için çok şiddetli ağrılar gözlemlenebilir. Bu ağrılar genellikle kişinin eklemlerini hareket ettirdiğinde ya da kişinin gece yatağına geçmesi ile meydana gelmeye başlar. Bu  durumda kişi çok büyük sancılar çektiği için uykusuzluk sorunu yaşayabilir. Eklem kanserinde meydana gelen sancılar ve kişinin sorunu kafasına takması nedeni ile bazı insanların psikolojik desteğe ihtiyaçları oldukça artar. Bu nedenle kişilerde psikolojik problemlerin görülmesi de olağan durumlar arasındadır. Ülkemizde ve dünyada net bir tedavisi olmayan eklem kanserinin tedavisi en çok alternatif tıp olan bitkisel tedaviler ile yapılmaktadır. Tıbbi olarak yapılacak çak bir şeyin bulunmaması nedeni ile birçok insan çareyi bitkilerde aramaktadır. Bitkilerin sağladığı faydalardan yararlanarak aynı zamanda tıbbi tedavilerden yararlanan insanlarda bu sorunların ortadan kalktığı görülmüştür. Tabi ki bu durum herkeste aynı olmayabilir. Direk olarak vücudun bağışıklık sistemine bağlı olarak gelişebilmektedir. Eğer sizlerde de bu sorun varsa kesinlikle bitkisel tedavileri elden bırakmayın. Tabi ki bu durumdan doktorunuzu da bilgilendirin. 

Eklem Kanseri
Eklem kanseri neden olur
Aslında bu kanser türünün nedeni net olarak söylenemese de yapılan araştırmalara bakıldığında birçok neden sıralanabilir. Genellikle bu nedenlerden sadece biri değil birkaçı birleştiğinde eklem kanseri görülme ihtimali oluşur. Bu durumda kişinin bağışıklık sistemi de gelişmemiş ise bu kanserin görülme ihtimali oldukça artar.
 • Genetiği ile oynanmış bitkilerin tüketilmesi,
 • Hava kirliliği,
 • Kansolojen maddeler ile temas,
 • Meslek hastalığı,
 • Plastik ve kauçuk malzemelerin yakılması,
]]>
Faset Eklem https://www.eklem.gen.tr/faset-eklem.html Tue, 27 Nov 2018 02:12:39 +0000 Faset eklem, insanlarda görülen eklem sorunları arasında en önemli olanlarından biridir. Günümüzde birçok insanda görülmesine rağmen tıbbi olanda herhangi bir müdahalenin yapılmaması oldukça gariptir. İnsanların çektikleri Faset eklem, insanlarda görülen eklem sorunları arasında en önemli olanlarından biridir. Günümüzde birçok insanda görülmesine rağmen tıbbi olanda herhangi bir müdahalenin yapılmaması oldukça gariptir. İnsanların çektikleri eklem ağrılarının içerisinde faset eklem sorunu büyük yer tutmaktadır. Kişilerde çok ciddi ağrılara neden olan faset eklem sorununa uzmanlar faset eklem sendromu derler. Faset eklemler insan vücudunda bulunan omurganın arka kısımlarında yer almaktadır. Bu nedenle faset eklem sendromunda kişideki sancılar genellikle bel bölgesinde meydana gelmektedir. Bu nedenle bu hastalık nedeni ile meydana gelen sorunlar genellikle bel ağrıları ile karıştırılmaktadır. Omurları birbirine bağlayarak hareket etmelerini sağlayan bu eklemler vücut üzerinde çok büyük görevler yapmaktadır. Aslında faset eklemler oldukça küçük boyutlarda olan eklemlerdir. Bu nedenle bu eklemlerde çok karmaşık bir sinir yapısı bulunmaktadır. Karmaşık sinir yapısının olması nedeni ile faset eklemlerde meydana gelen sorunlarda tedaviler oldukça zordur. Faset eklem sorunları genellikle kişilerde yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıksa bile birçok zamana daha genç insanlarda kişinin çalıştığı işin varlığından ya da kişinin faset eklem bölgelerine aldığı darbelere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Faset eklem bölgeleri kişilerde daha çok boyun ve sırt bölgesinde kendisini göstererek ağrılara neden olur. Hatta bazen kişilerin yanlış yatmaları nedeni ile boyunlarının alt kısımları ağrır. İşte o ağrılardan bazıları faset eklemler nedeni ile oluşan ağrılardır. Bu ağrılar bazen kas ağrıları ile birlikte görülebilir. 

Faset eklemlerde birçok sorun meydana gelmektedir. Aslında bu sorunlar direk olarak insanların sorumsuzluklarından ve kendilerine iyi bakmamalarından dolayı meydan gelmektedir. Bu eklemlerin son derece hassas olması ve insanların çok zor işlerde çalışmaları nedeni ile bu gibi eklem sorunları çokça karşılaşılan durumlar arasında yer almaktadır. Genellikle bu eklemde problem görülen insanlar zor sporlar ile uğraşan insanlar ya da ekmek parası kazanmak amacı ile ağır işlerde çalışan insanlardır. Bu insanların yanı sıra bazen faset eklem problemi yaşan bir diğer kişiler de sürekli olarak masa başında çalışan insanlardır. Bu kişilerde faset eklemler oturuş bozukluklarına bağlı olarak çok yaygın bir şekilde görülmektedir Genellikle bel ağrısı olarak insanların önemsemediği bu sorun kendiliğinden ortadan birkaç gün içerisinde kalkar. Fakat kesinlikle bu ağrıların bir doktor muayenesine ihtiyacı vardır. Çünkü bu ağrılar oldukça büyük problemlere neden olabilir. Faset eklem ağrıları genellikle insanlar arasında bel omurlarının kireçlenmesi olarak düşülen bir hastalıktır. Aslında bu durum hiçte böyle değildir. Çünkü bel omurlarında kireçlenme ile faset eklem problemleri çok ayrı durumlardır. Bu eklemde sorun olan kişilerde genellikle bel ve boyun fıtığı gibi durumlara da rastlanılmaktadır. Bu nedenle faset eklemlerinde herhangi bir sorun olan kişi aynı zamanda fıtık problemleri de olabilir. 

Faset Eklem
Faset eklemlerinde sorun olan insanlarda bazı belirtiler meydana gelmektedir. Bu belirtiler genellikle kişileri telaşlandıracak ve bazen de gündelik işlerinden geri bırakacak durumlar arasında yer almaktadır. Bu gibi durumlarda en büyük belirti belin sağında ya da solunda görülen şiddetli ağrılardır. bu ağrılar oldukça artarak sizleri uykunuzdan bile edebilir. Bu durumlarda yatak seçiminize özen gösterin ve yatış pozisyonlarınıza dikkat edin. Bu durumun yanında meydana gelen ağrılar bazen kalçaya ve belin diğer bölgelerine etkiler yapabilmektedir. Bu durumun dışında herhangi bir belirti görülmez. 
]]>
Parmak Eklemlerinde Şişlik https://www.eklem.gen.tr/parmak-eklemlerinde-sislik.html Tue, 27 Nov 2018 08:32:31 +0000 Parmak eklemlerinde şişkinlik:Eklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunuyor. Yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrilidir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerinde sinoviyal sıvı da denilen kalın, ber
Parmak eklemlerinde şişkinlik:

Eklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunuyor. Yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrilidir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerinde sinoviyal sıvı da denilen kalın, berrak eklem sıvısı bulunuyor. Bazı kişilerin parmak çıtlatma alışkanlıkları vardır. Yani eklemleri çıtlatmak için parmak esnetmesi bunu yaparsanız eklemleri birbirinden ayırmış olursunuz. Böylelikle eklemi çevreleyen yumuşak doku kapsülü de esniyor. Kapsülün esnemesiyle eklemin hacmi artar. Hacmi artarsa basınç azalıyor. Eklem sıvısının basıncı düşünce sıvı içinde çözünmüş halde bulunan gazlar baloncuk haline geliyor. Parmak eklemleri yeterince esnediğinde kapsüldeki basınç düşüyor ve baloncuklar patlıyor. Buda parmak eklemlerine zarar veriyor. Bu parmak çıtlatma olayı aslında sağlıklı bir hareket değildir. Parmaklarınızı çıtlatırken size rahatlık hissi verse de bu yanlış bir harekettir. Parmak çıtlatmak eklemlerdeki hareketleri algılayan reseptörler uyarılır ve eklemleri çevreleyen kaslar gevşiyor. Sürekli olarak bunu yapan kişilerde eklemler tarafındaki yumuşak doku zarar görür ve parmaklar şişer, elin kavrama gücü azalır. Bu durum ilerde ellerde titreme de yapar.

Eklemlerde şişme, kızarıklık gibi şikayetlerin nedeni iltihaplı hastalıklar olabilir. Eklem ağrıları özellikle sabahları daha çok olur ve gün içinde azalabilir. Bu hastalık en çok görülen "romatoid artrit' tir". Özellikle erişkin kişilerde oluyor. Bu hastalık kadınlarda erkeklerden daha çok görülüyor. Bu hastalık daha çok küçük eklemlerde ( parmak, el bileği, dirsek)  görülür. Bu hastalık simetrik olarak tutan ve zaman içinde eklemlerde zarara neden olur ve hasar bırakan bir hastalıktır. Parmak eklemleri tutulur ve eklemlerde ağrı, hareket kısıklığı, sabah tutukluğu görülüyor. Parmak şişmesi ciddi bir sorundur. Parmakta şişmeler iltihaplanma, parmak derisinin zarar görmesine ve böylece mikroorganizmaların, bakterilerin doku altına girmesidir. Parmağınız kırıksa ya da kesikse her gün çeşitli maddelerle temas ettiği için mikrop kapma ihtimali çok oluyor. Sonradan da iltihaplar oluyor. Buna dikkat edin.

Parmak Eklemlerinde Şişlik
Romatoid artrit: Bir çeşit eklem hastalığıdır. Eklemin dış tarafının iltihaplanmasına neden olan bir hastalıktır. Sebebi bağışıklık sisteminin anormal tepkisidir.
Osteoartit: Kemik dokusu ve kıkırdağın zedelenmesi demektir. Bu da bir çeşit eklem rahatsızlığıdır. Ayrıca kemiğin aşınmasına sebep oluyor. Parmaklarda kireçlenme meydana gelen hastalıktır. Ama eklem hastalıklarında en az rastlanan çeşittir.

Parmak eklemlerindeki şişmelere buz uygulaması: 
Öncelikle doktora gidip tedavi olmak gerekiyor. Sonra da evde bazı buz yöntemi uygulayabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz. Elinizi dinlendirin ve şişen bölgeye buz sürün. Bu ağrıyı hafifletiyor ve parmaklarda şişliği azaltıyor. Buzu direk parmağınıza temas ettirmeyin. Çünkü kan akışını azaltıp derinize zarar verebilir. Buzu bir bezin arasına sarıp şiş olan parmaklara uygulayın. Bunu 10-20 dakika aralıklarla günde en az 3 kere yapmak gerekiyor. Sonra şişen parmaklarınızı elastik bir bandaj ile sarın ve parmaklarınızı dinlendirin.

Parmaklarda şişmelere sebep olan eklem iltihabı hastalığı ya da kronikleşen hareketlere bağlı incinmenin  tedavisi ya da iyileşmesi genellikle uzun sürer. Kendi kafanıza göre ağrı kesici ya da antibiyotikler kullanmayın. Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli şekilde kullanın. Elinizi fazla yormayın ve bol bol dinlendirin. Parmaklarınızı yoracak ağır işler yapmayın ve bilgisayar başında saatlerce yazı yazmayın. Bu hareketler parmaklarınızı daha çok yorar ve ağrılar oluşur.
]]>
Kol Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/kol-eklem-agrisi.html Wed, 28 Nov 2018 00:05:23 +0000 Kol eklem ağrısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkan ve insanların gündelik hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi vücutta birçok eklem bölgesi bulunmaktadır. Bu eklem böl Kol eklem ağrısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkan ve insanların gündelik hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi vücutta birçok eklem bölgesi bulunmaktadır. Bu eklem bölgeleri kimi zaman en küçük zorlanmalarda bile ağrımaya başlamaktadır. Oldukça hassas olan eklem bölgeleri, çok dikkat edilmesi gereken bölgeler arasındadır. Eklem bölgelerinin tedavisi tıbbi olarak yapılamayacak kadar zordur. Bu nedenle eklem yerlerinde meydana gelen problemlerin birçoğu tedavi edilememektedir. Fakat bazı eklem sorunları erkenden teşhis edildiğinde çok daha kolay bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Kol eklem ağrısı da aynen bu durum gibidir. Birçok zaman büyük problemlerden kaynaklanan eklem ağrısı durumları zamanla daha da sorun olacağı için bu gibi sorunlar erken teşhis edilmelidir. Erken teşhisin bu kadar önemli olduğu kol eklem ağrısı durumları acil bir şekilde uzman doktor muayeneleri gerektirmektedir. Bu nedenle eğer sizlerde de en küçük ağrılar bile hissedilirse zaman kaybetmeden uzman bir doktora giderek sorunun nedenini çözmeye çalışın. Aksi durumlarda kol eklem ağrısı, sizleri ilerde çok zor durumlara sokabilecek nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Kol eklem ağrıları çok yaygın olarak görüldüğü için bu durum tıpta da çok önem verilen bir durum haline gelmiştir. Bu nedenle gerekli tedavilerin yapılabilmesi için sorunun nedeninin tam olarak anlaşılması gerekir. 

Kol eklem ağrısı neden olur
Kol eklem ağrısının birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bu nedenler genellikle eklemlerde meydana gelen hastalıklardır. Bu hastalıklardan biri de tenisçi dirseği adı verilen sorundur. Bu hastalık kişilerde direk olarak çok şiddetli ağrılara neden olmaktadır. Genellikle orta yaştaki kişilerde görülse bile bu durum istisna bir şekilde daha küçük insanlarda da görülmektedir. İlk zamanlar kol eklem ağrısı az olsa da müdahale edilmediğinde bu ağrı hızla artar.

Bir diğer durum ise bebeklerde daha çok görülen fakat aktiflik nedeni ile diğer insanlarda daha çok görülen bir durumdur. Kolun eklem bölgesinden çıkması ile meydana gelen bu ağrılar kol tedavi edilse bile etkinliğini koruyarak kişide görülmektedir. Eğer son bir ay içerisinde kol eklem çıkığı yaşadıysanız bu ağrılar çıkık nedeni ile oluşabilmektedir. 

Kol Eklem Ağrısı
Kol eklem ağrısı sorunu daha çok ağır işlerde çalışan ve iş yerlerinde daha çok kollarını çalıştıran insanlarda görülmektedir. Özellikle tezgah üzerinde malzeme taşıma işleri ya da bilek gücüne bağlı işlerde insanlar kol eklem ağrısı çekebilmektedir. Bu gibi durumlarda kişi eklem ağrısı çekiyorsa mutlaka bir doktora görünerek gerekli önlemleri almalıdır. Hatta imkan varsa kişinin belli bir süre istirahat etmesi gerekebilir. 

Bu durumun yanı sıra kişilerde;
 • Direk kırıkları,
 • Romatizma,
 • Eklem iltihabı,
 • Darbelere maruz kalma,
 • Soğuktan etkilenme, 
 • Yanlış egzersiz
Gibi nedenlerden dolayı bu durum gözlemlenebilir.

Kol eklem ağrısı aslında diz eklem ağrılarına göre biraz daha hafif geçen bir durumdur. Çünkü diz eklemlerinde kişilerin vücut ağırlıkları sürekli olarak eklemlere baskı yapar ve ağrılar artar. Fakat kol eklem ağrısı sorununda kişi kolunu zorlamadığı sürece ağrılarda artış gözlenmez. Fakat bu durumun yanında diz eklemlerine göre kol eklemlerinin hassas olması da dezavantajdır. Genel olarak sadece kol eklemi değil insan vücudundaki diğer eklemlerde görülen ağrılar çok dikkate alınmalıdır. Çünkü bu ağrılar tedavi edilemez nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. 
]]>
Eklem Ve Kas Ağrıları https://www.eklem.gen.tr/eklem-ve-kas-agrilari.html Wed, 28 Nov 2018 15:02:04 +0000 Eklem ve kas ağrısı, her iki ağrı türü birbiri ile tamamen farklıdır ve ayırt edilmesi gerekir. Eklemlerde gerçekleşen ağrı örneğin omuzlarda gerçekleşiyorsa omuz hareketleri ile ağrıda artış yaşanır. Sinir Eklem ve kas ağrısı, her iki ağrı türü birbiri ile tamamen farklıdır ve ayırt edilmesi gerekir. Eklemlerde gerçekleşen ağrı örneğin omuzlarda gerçekleşiyorsa omuz hareketleri ile ağrıda artış yaşanır. Sinir iltihaplarında oluşan bir ağrı nedeniyle yaşanan eklem ağrıları oldukça derin ve yanıcı karakter gösterir. Kaslarda gerçekleşen ağrılar ise genelde vücut yorgunluğu ile meydana gelir. Bu ağrıların şiddeti gece uykudan uyandıracak derecede değildir. Kas ağrılarında hastada, güçsüzlük, yorgunluk, merdiven inip çıkarken zorlanma gibi şikayetler oluşur.

Eklem Ağrısı Nedenleri

Eklem Ağrısı, daha çok ileri yaş kişilerde görülebileceği düşünülse de aslında bu düşünce tamamen yanlıştır. Kilo problemi, kazalar, ağır spor aktiviteleri gibi pek çok neden her yaş grubunda eklem ağrısına yol açabilir. Eklem ağrısı birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Hareket kabiliyetini gerçekleştirebilmek için eklemlerde en az kas ve kemikler kadar önemlidir. Otururken, ayağa kalkarken ya da ayaktayken vücut bir desteğe ihtiyaç duyar ve bu desteği eklemlerden alır. Eklem ağrısı yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek kişiyi birçok aktiviteden yoksun bırakabilir.

Kireçlenme: Eklem iltihabı birçok şekilde ortaya çıkabilir. En sık karşılaşılan türü de osteoartrittir. Bu iltihap türü genelde orta yaş grubunda ortaya çıkar. Eklemler arasında yer alan kıkırdağın yıpranması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Yıpranan kıkırdak nedeniyle zamanla, ağrı, sertlik ve hareket kısıtlanması yaşanabilir.

Eklem Ve Kas Ağrıları

Kesecik İltihabı: Kesecik iltihabı tendonları koruyan sıvı dolu keseciğin yıpranması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Rahatsızlık çok şiddetli ağrılara yol açar. Eklem ağrısı ile beraber, şişlik, morarma ve kızarıklık görülebilir. Yine fazla kilo, eklemlere fazla yüklenecek aktiviteler ya da her hangi bir eklem hastalığı kesecik iltihabına yol açabilir. Kalça, omuz, diz, topuk ve ayakta görülme ihtimali çok yüksektir.

İltihaplı Eklem Romatizması: Hastalık daha çok orta yaş grubunda görülür ve daha çok diz, kalça, ayak ve elleri etkiler. Bağışıklık sistemi eklemleri olumsuz yönde etkileyen maddeler üretmeye başlar ve beraberinde eklem ağrısı ciddi derecede yaşanır.

Ön Diz Ağrısı: Yaralanma ya da bölgedeki eklemin aşırı kullanılması nedeniyle oluşan ve eklem ağrısına yol açan bir rahatsızlık türüdür. Sporcularda çok sık karşılaşılan bir sorundur. Genelde dinlenme ile geçse de bazı durumlarda ise ameliyat ve fizik tedaviye ihtiyaç duyulabilir.

Eklem Ağrısının Diğer Nedenleri

 • Gut hastalığı
 • Tendinit
 • Septik artrit
 • Enfeksiyon ve Otoimmum hastalıklar
 • Yaralanmalar
 • Septik artrit
 • Eklemlerin fazla kullanılması

Kas Ağrısı Nedenleri

Kas ağrısı genelde kas güçsüzlüğü ile birlikte görülebileceği gibi tek başına da görülebilir. Kas ağrısına neden olan bir çok etken vardır. Genelde ağır bir egzersiz ve viral enfeksiyonlar sonrasında yaşanır. Nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Kramp: Şiddetli bir kas kasılması ile başlayarak yine kasın kaslması ile beraber ağrı ortadan kalkabilir. Daha çok baldırlarda ağrı hissedilir. Özellikle yeni spora başlamış kişilerde görülür.

Kesik Topallama: Temiz kanın kaslara akan akımının azalması nedeniyle ortaya çıkan bir kas ağrısıdır. İleri yaşlarda çok kısa mesafeli yürüyüşlerde bile yaşanabilir. Belli bir süre dinlendikten sonra kendiliğinde geçer. Genç yaşlarda ise ağır aktivitelerden sonra ortaya çıkar ve genellikle ameliyat ile tedavi edilir.

Myalji: Kasılma yaşanmamasına rağmen kasların ağrımasıdır. Viral bir hastalık ya da uzun süreli egzersizlerden dolayı ortaya çıkar.

Kas Ağrısının Diğer Nedenleri

 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Kas kopması ve gerilmesi
 • ]]> Eklem Hastalıkları https://www.eklem.gen.tr/eklem-hastaliklari.html Wed, 28 Nov 2018 22:11:25 +0000 Eklem Hastalıkları,Eklem ağrıları ile kendini gösteren eklem rahatsızlıkları, eskiden orta ve daha ileri yaşların hastalığı olarak bilinirdi yada gençlerde rastlanan bir durum olmadığından bu böyle kabul Eklem Hastalıkları,

  Eklem ağrıları ile kendini gösteren eklem rahatsızlıkları, eskiden orta ve daha ileri yaşların hastalığı olarak bilinirdi yada gençlerde rastlanan bir durum olmadığından bu böyle kabul edilirdi. Son yıllarda yediklerimizin işlenmiş gıda olmasından ve hareketsiz yaşamdan kaynaklanan sebeplerle eklem ağrısı ve eklem hastalıkları görülme yaşı ne yazık ki, çocuk denebilecek yaşlara kadar düşmüş durumdadır.

  Gerek hareket esnasında gerekse, normal zamanlarda hissedilen eklem ağrılarını, basit bir romatizma ağrısı olarak değerlendirmemek gerekir. Eklem denildiği zaman burada bulunan kemiklerin yüzeylerini örten kıkırdak dokusu, eklem boşluğunu kuşatan sincvial zar, bağlar ve buralara yapışan adaleler bir bütün olarak ele alınmalıdır. 

  Eklemleri saran bağ dokusuna kolejen doku denilir. Bu bağ dokusunda meydana gelebilecek iltihaplı veya dejenerativ değişiklikler farklı farklı isimler ile adlandırılan hastalıklara sebep olmaktadır.

  Eklem Hastalıkları
  Eklemlerde meydana gelen bu rahatsızlıkların bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  Romatizma intanı ( ateşli romatizma):

  Romatizma eklem ağrıları ile kendisini gösterse bile sadece eklem hastalığı değildir. Akut nöbetler gösteren kronik bir rahatsızlıktır ve kalpte de yerleşir. 
  Bazı enfeksiyon hastalıklarının seyri sırasında, bir anda her hangi bir eklemin şiştiği, kızardığı ve ağrıdığı görülebilir. Hastalık birden fazla eklemi tutmuş ise, poliartrik şikayetler var demektir. 

  Pot hastalığı: 

  Tüberkülozun bel kemiğinde meydana getirdiği hastalığa verilen addır. Genellikle hareket esnasında kemiklerden şıkır şıkır sesler meydana gelir. tüberkülozun, kalçada yaptığı hastalığa ise, kcksalji adı verilir. Diz eklemlerinde meydana getirdiği rahatsızlığa ise, gonartroz denilir. Bu rahatsızlıkta genellikle iki diz de de görülen düzensiz şişlikler meydana gelir. Hasta hareket ettiği zaman krakman denilen bir ses duyulur. Yürüme esnasında ,ilk adımlarda şiddetli ağrı olur ve yürümeye devam edildikçe  ağrılar hafifler. Eklemlerde görülen bütün bu hastalıklarda analjezik ve antiflojistik adı verilen ilaçlar kullanılmaktadır. 
  ]]>
  Eklem Kireçlenmesi https://www.eklem.gen.tr/eklem-kireclenmesi.html Thu, 29 Nov 2018 09:26:21 +0000 Eklem Kireçlenmesi; eklemlerde eklem yıkımından dolayı oluşan eklem ağrılarına ve eklem tutukluğuna yol açan bir tür hastalıktır. Tıp dilinde osteoartrit denmektedir. Osteoartrit insanoğlunun bilinen en eski ve en yaygın has Eklem Kireçlenmesi; eklemlerde eklem yıkımından dolayı oluşan eklem ağrılarına ve eklem tutukluğuna yol açan bir tür hastalıktır. Tıp dilinde osteoartrit denmektedir. Osteoartrit insanoğlunun bilinen en eski ve en yaygın hastalıklarından bir tanesidir.. Ayrıca dejeneratif eklem hastalığı, artroz, osteoartroz veya hipertrofik artrit gibi birçok değişik isimleri ile de bilinmektedir. Kıkırdak yıkımına yol açan birçok durumu mevcuttur. Bunlar arasında fazla kilolar, geçmişte  eklemde yaralanma  olması, kaslarda zayıflık, eklem bölgesini destekleyen sinirlerde hasar oluşması, eklem zarı hastalığı iltihaplı romatizmal hastalıklar ve kalıtım sayılabilmektedir. Bu hastalık herhangi bir eklemi etkileyebileceği gibi  genellikle kalçada, dizlerde ve bel kemiğinde oluşmaktadır. Aynı zamanda parmak eklemlerinde de, özellikle ellerde tırnağa yakın eklemlerde ve ayak baş parmak kökünde bulunan eklemde oluşmaktadır. Osterioartrit yaş ilerledikçe daha sık görülmektedir ve  kadınları vede erkekleri etkileyen bir hastalık türüdür. Genellikle hasta eklemler onları çok kullanmaktan veya uzun süreli hareketsizlikten sonra ağrı yaparlar. Muhtemel hasta eklemi kolayca hareket ettirmekte zorlanacaktır. Ağrıyan eklemi hareket ettirmez veya egzersiz yaptırılmaz ise eklemi çevreleyen kaslar zayıflar ve küçülür. Zayıflayan kaslar eklemleri destekleyemez ve bu da eklemi hareket ettirdikçe artan eklem ağrısına neden olur.

  Eklem Kireçlenmesi
  Eklem Kireçlenmesi; eklemde kıkırdak kaybının ve hasarının  sonucunda oluşmaktadır. Eklemde ağrıya neden olmaktadır. Normal sağlık eklemlerde eklemi oluşturan her bir kemiğin uç kısmında kemiği kavrayan ve kemik üzerini örten kıkırdak diye adlandırılan dokular mevcuttur. Kıkırdak eklem hareketini rahat yapması için yumuşak, kaygan bir yüzey oluşturur ve kemikler arası yastık gibi hareket eder. Bu hali ile kemiklerin birbirine sürtünmesine engel olmaktadır. Osteoartrit' te kıkırdak hasarı zaman içerisinde sinsi bir şekilde yavaş yavaş ilerleyerek oluşmaktadır. Kıkırdak yapısı yaş ilerledikçe değişmeye başlar. Yaş ile beraber kıkırdak ta yaşlanır. Fazla ve kötü kullanılan eklemlerde yada hastalıklı eklemde kıkırdak daha kolay zarar görür. Bu kıkırdak hasarının oluşma süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Ailesinde kireçlenme olan yada kişinin daha önce eklem ameliyatı geçirmesi, veya eklem yaralanması bulunan kişilerde kireçlenme daha kolay ve kısa zamanda gelişme gösterir. Zaman içerisinde, eklem zarı kıkırdak hasarına bağlı iltihaplanır. Bu iltihaplanma kıkırdağa daha fazla hasar vererek eklemde şişliğe sebep olabilmektedir. Kıkırdak yok oldukça alttaki kemik meydana çıkar ve eklem doğal şeklini kaybedebilir. Kemik uçları kalınlaşarak eklemdeki yumuşak dokuların kemiğe bağlandığı kemiksi çıkıntılar  oluşur. Kıkırdak hasarının beraberinde, eklemdeki eklem zarlarının salgıladığı sıvı normal özelliğini yitirirler ve bunun sonucunda eklem hasarı ilerlemiş olur. Bu eklem zarlarının salgıladığı eklem sıvısı eklemde şok emici ve kaydırıcı olarak görev yapar ve eklemin doğru şekilde çalışması için  gereklidir. Eklem sıvısı çoğunlukla hyalüronan diye isimlendirilen bir maddeden oluşmuştur. Osteoartrit'de hyalüronan yeteri miktarda bulunmaz  ve hyalüronan ın özelliği bozulmuş olabilir. Bu değişiklikler eklemdeki kıkırdak harabiyetinin ve belirtilerinin sebeplerinden biri olabilir.
  ]]>
  Eklemler Kaça Ayrılır https://www.eklem.gen.tr/eklemler-kaca-ayrilir.html Thu, 29 Nov 2018 23:39:29 +0000 Eklem Kaça AyrılılırKemikleri birbirine bağlayan yapıya eklem denir. Günlük hayatımız da yaptığımız hareketlerin bir çuğunu kemiklerle yaparız. Kemikler de bu hareketi sağlayan eklemler üçe ayrıl Eklem Kaça Ayrılılır

  Kemikleri birbirine bağlayan yapıya eklem denir. Günlük hayatımız da yaptığımız hareketlerin bir çuğunu kemiklerle yaparız. Kemikler de bu hareketi sağlayan eklemler üçe ayrılır.
  Bunlar;
  • Oynamaz ( hareketsiz) eklemler.
  • Yarı oynar eklemler.
  • Oynar eklemler
  Oynamaz eklemler: Kafatası, kalça kemiği, leğen kemiği gibi iskeletin hareket etmeyen kısımlarıdır. Bu eklem yerlerindeki kemikler birbirlarine testerenin dişleri gibi birbirine geçmişlerdir. Kemikler bu girinti ve çıkıntılarla birbirlerine eklenmiş şekilde ve oynayamayacak durumdadır. Bu eklem kemiklerin de sıvı ve eklem kapsülü yoktur.

  Yarı oynar eklemler: Omurlar arasın da ve gögüs kafesin de olan kemiklerdir. Yarı oynar eklemlerin hareketleri kısıtlıdır. Aradaki yapının eanekloği oranında hareket ederler. Yaşlanan insanlarda bu esneklik hareket etmede daha da azalır.

  Eklemler Kaça Ayrılır
  Oynar eklemler: Canlının hareket etmesini sağlayan eklemlerdir. Vücudun hareket etmesini üslenmiş kemikler de görülen tam hareketli eklemlerdir. Bu eklemler kol ve bacak kemiğin de çoğunlukla görülür. Oynar eklemlerdeki kemiklerden birinin başı, öbürünün çukuruna girmiş şekildedir. İki kemik birbirine eklem ile bağlıdır. Bu eklemlere zarar gelmesi kişini günlük hayatını ciddi şekilde etkiler.
  ]]>
  Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir https://www.eklem.gen.tr/eklem-agrilarina-ne-iyi-gelir.html Fri, 30 Nov 2018 00:56:32 +0000 Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir, eklemleri etkileyen ve sürekli şikayet konusu olan eklem ağrıları, özellikle sağlık problemlerinin ilk sıralarında yer almaktadır. Kaliteli yaşam akışını tamamıyla etkisi altına Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir, eklemleri etkileyen ve sürekli şikayet konusu olan eklem ağrıları, özellikle sağlık problemlerinin ilk sıralarında yer almaktadır. Kaliteli yaşam akışını tamamıyla etkisi altına almasa da bazı durumlarda ise oldukça ciddi sağlık sorunlarına neden olarak yaşam kalitesini en aza indirmektedir. Genellikle bel, boyun, diz, bilek ve omuz bölgelerini ilgilendiren ve büyük eklemler adı verilen kısımlarda kendini gösteren ağrılara oldukça dikkat edilmelidir. Toplumsal olarak çoğu kez bu kısımlarda meydana gelen ağrılar dikkate alınmayarak önemsenmemektedir. Bu yüzden de zaman içerisinde şiddetini artıran eklem ağrıları kişilere hayatı zehir edebilmektedir. İhmal edilerek tedavisi ertelenmiş eklem ağrıları, artık son evreye ulaştığında tek tedavi alternatifi olan cerrahi müdahale şeklidir. Eklem ağrıları vücutta bulunan iki kemiğin birleştiği kısımlarda meydana gelen ağrılardır ve bu ağrılar genellikle ince sızılar şeklinde ortaya çıkar. Bu ağrılara sebep olarak gösterilen faktörler hastadan hastaya değişiklikler göstermesinin yanı sıra en önemli etken eklemlerde yer alan kıkırdak hücrenin ve kıkırdaklarda yer alan sıvıyla birlikte kas yapılarında meydana gelen güçsüzlüktür. Daha fazla diz kapaklarında, kalça, bilek, boyun ve ayak topukları gibi bölgelerde yaşanan ağrılar bu ağrıların giderilmesinde erken teşhis ile uygulanacak tedavinin yanı sıra eklem ağrılarına iyi gelen bazı besinlerde de meydana gelen iltihabın en aza inmesine ve eklem ağrılarının azalmasına faydalı olduğu bilinmektedir.

  Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir

  Zeytinyağı: Akdeniz diyetinin uyulması gereken en önemli ana unsuru olan zeytinyağı bünyesinde barındırdığı oleocanthal adı verilen bu madde vücutta meydana gelen iltihaplanmayı dondurarak eklem ağrılarının şiddetini en aza indirir.

  Kuşburnu: Kuşburnu bitkisinin kabuğunda ve çekirdeğinde bulunan bir elementin iltihaplanma yüzünden meydana gelen tepkiyi azalttığı düşünülmektedir. Kuşburnu bitkisinden kapsül şeklinde tüketilebileceği gibi çay şeklinde demlenerek de içilerek yararlanılabilir. Fakat kuşburnu çay şeklinde demlenmesinden dolayı bünyesinde barındırdığı vitamin ve mineraller ısıyla temas ettiği için eklem ağrıları üzerinde gerekli etkiyi sağlayamaz. Bu nedenle eklem ağrılarını dindirmek için kuşburnu kapsül şeklinde kullanılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kuşburnu tozu özellikle eklem ağrısına maruz kalan kişilerin iyileşmesinde faydalar sağlayan ve destek takviyesi veren şifalı bir bitkidir. Bunların yanı sıra kuşburnu bitkisi eklemlerin diğer bir sorunu olan kireçlenme üzerinde de etkili sağlayarak kireçlenme problemi olan kişilerinde ağrılarının en aza indirerek hafifletir.

  Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir

  Yeşil Çay: Pek çok faydalarının olduğu bilinen yeşil çayın genellikle vücut sağlığı için de önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Yeşil çayın vücut için sağladığı yararların ilk sırasında da kıkırdaklarda meydana gelen hasarı tamir etmektir.

  Brokoli: Sağlıklı bir kış sebzesi olan ve bünyesinde yüksek oranda antioksidan ve sülfür yer alan brokoli içeriği sayesinde eklemlerde meydana gelen iltihabı en aza indirerek yaşanan ağrıları hafifletir.

  Kiraz: İçeriğinde bulunan antosiyanin bileşikler bakımından oldukça zengin içeriklere sahip olan bir bitkidir. Ayrıca leziz bir yaz meyvesi olarak sevilerek tüketilen kiraz meyvesinin kişiye enerji vermesinin yanı sıra içeriğinden dolayı eklem ağrılarına da iyi geldiği bilinmektedir.

  Tahıllar: Özellikle yulaf ezmesi ve kepekli ekmek gibi tahıllar ve tahıl grubuna giren besinler eklemlerin sağlığını koruma altına alarak iltihaplanma ve ağrıları hafifletir.

  Yumurta: Özellikle hücrelerin ve kemiklerin çok daha sağlıklı kalması nedeni ile vücudun sülfüre gereksinimi vardır. Yumurtanın içer]]> Eklem Yerleri https://www.eklem.gen.tr/eklem-yerleri.html Fri, 30 Nov 2018 19:21:11 +0000 Eklem Yerleri; kemikleri birbirine bağlayan,kemiklerin uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlayan birleşim yerleridir. Hayatın hemen her alanında eklemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız vardır. Eklem Yerleri; kemikleri birbirine bağlayan,kemiklerin uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlayan birleşim yerleridir. Hayatın hemen her alanında eklemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız vardır.


Destek ve Hareket Sistemi
Hareket etmemizi ve vücudumuzun belli bir pozisyonda durmasını sağlayan sisteme destek ve hareket sistemi denir. Bu sistemi oluşturan en önemli yapılar ise kemikler, eklemler ve kaslardır. Bunların yanında bu yapıları bir arada tutan bağlar, yağ dokusu ve cilt vardır. Tüm bu sistemin çalışmasını sağlayan damar ve sinir yapıları da bu sisteme dahil edilebilir. Yani hareket çok kompleks bir eylemdir.

Eklem Çeşitleri
İnsan vücudunda 3 çeşit eklem tipi vardır.Bunlar;
-Oynamaz eklemler
-Yarı oynar eklemler
-Oynar eklemler

Eklem Yerleri
Oynamaz eklemler; bu eklemler vücudun en önemli organlarından birisi olan beynin içinde bulunduğu kafatası kemikleri arasındadır. Aralarında sütur adı verilen yapılar bulunmaktadır. Hareket yetenekleri yoktur. Sıkıca kenetlenip dayanıklılık sağlarlar. Bebeklik döneminde açık olan bu eklemler yaş ilerledikçe kapanırlar. Bu yüzden bebeklik döneminde kafaya gelebilecek bir darbe beyni etkileyebilir, sakatlıklara yol açabilir. Ayrıca kuyruk sokumu kemikleri arasında da bu eklemleri görülür.

Eklem Yerleri
Yarı oynar eklemler; bu eklemlerin hareket yetenekleri vardır fakat kapasiteleri oynar eklemlerden çok daha sınırlıdır. Bu eklemler ise omurlar ve göğüs kemikleri arasında bulunur. Amaçları harekete katkı vermekten ziyade bulundukları yere esneklik kazandırmaktır. Bu eklemler içerisinde çok önemli yapılar bulunmaktadır. Omurların içerisinde omurilik, göğüs kemikleri içerisinde de kalp, akciğer gibi organlar vardır. Ayrıca omur eklemleri arasındaki diskler ise ''Bel Fıtığı'' hastalığının oluşumundaki en önemli yapılardır. Bu eklemleri saran bağların zayıflaması sonucu diskler aralıklardan çıkıp kişide bel ağrısı yapar.

Oynar eklemler; bu eklemler tam hareket kabiliyetine sahiptir. Bacaklarda, kollarda, dizlerde, bileklerde, omuzlarda, parmaklarda bulunurlar. Oynar eklemlerin işlevleri kadar yapıları da komplekstir. Eklemi oluşturan kemik uçlarındaki kıkırdak yapısı ve eklem boşluğundaki sıvı sayesinde hem sürtünme sonucu hasar önlenir hem de eklem buradan beslenir. Herhangi bir travma ya da yaşlılık sonucu bu iki yapı etkilenerek eklemlerin işlevselliği bozulabilir ve kişinin hareket yeteneği aksayabilir. 
]]>
Glenohumeral Eklem https://www.eklem.gen.tr/glenohumeral-eklem.html Sat, 01 Dec 2018 07:56:59 +0000 Glenohumeral EklemGlenohumeral eklem, skapulanın glenoid kavitesi ile humerusun başı arasında olan oynar bir eklem çeşididir. Halk arasında bu kemikler kürek kemiği ve üst kol kemiği olarak bilinmektedir. Bu eklemin hiza Glenohumeral Eklem
Glenohumeral eklem, skapulanın glenoid kavitesi ile humerusun başı arasında olan oynar bir eklem çeşididir. Halk arasında bu kemikler kürek kemiği ve üst kol kemiği olarak bilinmektedir. Bu eklemin hizasına gelen vücut kısmı omuz olarak adlandırılır.
Omzumuz gün içinde sıkça çalıştırmış olduğumuz bir bölgedir. Çok çalıştığı için de karşımıza birçok sorun ile gelebilir.

Omuz eklemiyle alakalı ne gibi sorunlar olabilir
 • Omuz ekleminde enfeksiyon: Eklem bölgesi ağrılı, kızarık, hassas ve şiştir.
 • Omuz ekleminde çıkma: Omuzla alakalı çıkıklarla çok karşılaşırız. Omzumuz genelde kolumuz yukarı doksan derece kalkık iken ve dirseğimiz de doksan derece bükük iken çıkar. Üst kol kemiğinin başı oturmuş olduğu kürek kemiğinden ayrılır. Bu durumda  eklemin çıktığı taraftaki kol sağlam kola göre daha uzun görünür ve çıkan taraftaki omuzda Apolet belirtisi oluşur. Apolet belirtisi; omuzdaki yuvarlak kavisin keskinleşme durumudur. Çıkık için çok tipik bir bulgudur. Aynı zamanda çıkmış olan kolda hasta müthiş bir ağrı duyar. Çıkık durumunda acilen hastaneye başvurulmalıdır. Çünkü bu bölge çok önemli damar ve sinirler ile komşuluk içerisindedir. Damara bası olursa kolun dolaşımı bozulur ve bu duruma kaslarımız altı saatten daha fazla kansızlığa dayanamazlar. Çıkık durumunda doktorlar dışında kimse çıkığa müdahale etmemelidir. Müdahale sırasında çıkan eklemi zedeleyebilirler, damarı koparabilirler, siniri hasarlayabilirler ve kemiği kırabilirler. Bu yüzden ortopedi ve travmatoloji bölümü olan bir hastaneye başvurmalıdırlar. 
 • Kol kemiği başı kırıkları
 • Osteoartrit: Eklem sıvısının azalarak iki eklem yüzünün birbirine yaklaşması. İlerleyen zamanlarda eklem yüzleri birbirine yapışabilir. Halk arasında kireçlenme olarak bilinir. Daha çok örgü ile uğraşan kadınlarda mevcuttur.
 • Dejeneratif artrit: Daha çok ileri yaş grubunda gözlenir.
 • Omuz eklemi kanserleri: Yavaş gelişen ağrı ve hareket kısıtlılığı mevcuttur.
Glenohumeral EklemYukarıda saymış olduğumuz hastalıkların birçok ortak semptomu vardır. Bu semptomlar; hareket sırasında ağrı duyulması ve hareket kısıtlılığıdır. Hastanın yaşam kalitesini önemli derecede etkilerler. Kol gücü gerektiren işlerde çalışanların durumları daha da zordur. Hastanın yaşam kalitesini ne derecede etkiliyorsa doktora o oranda başvururlar. Kırık ve çıkıkların tedavisi acildir. Diğer sayılan hastalıkların ise belirli tedavi prosedürleri vardır ve doktorlar buna göre bir yol çizerler. Ortopedi ve travmatoloji uzamanı gerek gördüğü durumlarda hastayı fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde yönlendirebilir.
]]>
Yarı Oynar Eklemler https://www.eklem.gen.tr/yari-oynar-eklemler.html Sat, 01 Dec 2018 16:41:11 +0000 Yarı oynar eklemler, insan vücudunda çok büyük önem taşıyan bölümlerden birisidir. En az oynar eklemler kadar önemli olan yarı oynar eklemler insan vücudunda azda olsa harekete destek vererek kişilerde esnekliği sağlar. Bu ekle Yarı oynar eklemler, insan vücudunda çok büyük önem taşıyan bölümlerden birisidir. En az oynar eklemler kadar önemli olan yarı oynar eklemler insan vücudunda azda olsa harekete destek vererek kişilerde esnekliği sağlar. Bu eklemler oynar eklemler gibi çok büyük hareketler yapmaz. Öyle ki bu eklemler diğer eklemler gibi tam olarak oynasaydı insanlar dik duramazdı ve sürekli olarak istemsiz bir şekilde katlanırdı. Yarı oynar eklemlerin yapısı da hemen hemen oynar eklemlere benzemektedir. Birçoğu yumuşak dokulardan oluşan yarı oynar eklemlerin oynar eklemlerden tek farkı hareketlerinin oynar eklemlere göre biraz daha  kısıtlı olmasıdır. Yarı oynar eklemler insan vücudunda birçok farklı bölgede bulunmaktadır. bu eklemlerin en küçük hasarında bile kişilerde çok şiddetli ağrılar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yarı oynar eklemler çok önemlidir. Diğer eklemler gibi tedaisi pek mümkün olmayan, olsa bile oldukça zor olan tedaviler olduğu için yarı oynar eklemlere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü bu eklemlerin üzerinde yapılan tedavilerde başarı ihtimali yüzde elli  ve yüzde atmış arasında değişmektedir. Bu kadar düşün bir ihtimal nedeni ile birçok insan, yarı oynar eklemlerin tedavisini kabullenmek yerine bu eklemlerin sorunları ile yaşamaya devam ederler.

Yarı oynar eklemlerin yapısı oynar eklemlere göre çok daha basittir. Çünkü yarı oynar eklemlerde iki adet kemiğin birleşim noktası arasında yumuşak bir doku bulunur. Bu yumuşak doku sonuna kadar esnemediği için yarı oynar eklemler tam olarak oynar eklem grubundan ayrılmıştır. Yarı oynar eklemlerden biri olan omurganın bel kısımlarında bu yumuşak dokunun dışarı taşması ve sinirleri sıkıştırması durumunda fıtık oluşur. Bu yumuşak yapı bu gibi sorunlara neden olacak kadar hassas ve yumuşatır. Yarı oynar eklemler kısıtlı hareketler yapsa bile insan vücudunda çok büyük faydalar sağlamaktadır. Yarı oynar eklemlerin arasında bulunan yapılar özellikle jimlastik eğitimi almış kişilerde daha da esnekleştirildiği için çok daha esner ve neredeyse oynar eklemler kadar oynayabilir. Bazı insanlarda oynar eklemler arasında bulunan yumuşak dokunun esnekliğini kaybetmesine bağlı olarak birçok hastalık meydana gelir. Bu şekilde kişilerin hareketleri son derece kısıtlanır ve kişiler hiç hareket edemeyecek hale gelebilmektedir. Bu durum özellikle omurga üzerinde görüldüğünde kişide çok büyük olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Bu nedenle yarı oynar eklemlerde çok büyük önem taşımaktadır diyebiliriz. 

Yarı Oynar Eklemler
Yarı oynar eklemler;
 • Omurga: İnsanların boynundan başlayarak kuyruk sokumuna kadar uzayan omurga, aslında yarı oynar eklemler için verilebilecek en iyi örnektir. İnsanların tam olarak eğilememesi ve ikiye katlanmamasının nedeni tabi ki bu eklemlerin yarı oynamasıdır. Hiç eğilemeyen insanlarda genellikle bu durum omurgalar arasında bulunan yumuşak dokunun tam olarak esnememesi nedeni ile meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda kişinin bazı tıbbi egzersizlere ihtiyacı olabilir.
 • Boyun eklemleri: Bu eklem yine boynumuzun tam olarak arkaya çeviremememizin en büyük nedenidir. Yarı oynar eklemler boyun bölgesinde de görülür. 
]]>
Çene Eklemi https://www.eklem.gen.tr/cene-eklemi.html Sun, 02 Dec 2018 15:28:32 +0000 Çene eklemi, sindirimde çiğneme sisteminin önemli bir bölümüdür. Kulakların hemen önünde yer alan çene eklemi, alt çenenin hareketleriyle ilgilidir. Çene eklemini meydana getiren alt ve üst çene kemiklerinin arasında kemik yap Çene eklemi, sindirimde çiğneme sisteminin önemli bir bölümüdür. Kulakların hemen önünde yer alan çene eklemi, alt çenenin hareketleriyle ilgilidir. Çene eklemini meydana getiren alt ve üst çene kemiklerinin arasında kemik yapıları koruyucu kıkırdak bir disk olur. Bu kıkırdak disk bağlar yardımıyla alt çenede bulunan kemik çıkıntısına tutunmaktadır. Hem çene eklemi, hem de çiğneme kaslarında meydan gelen sorunları diş hekimleri tedavi eder.

Çene ekleminde rahatsızlıklara neden olan etkenler
 • Diş sıkma, diş gıcırdatma denilen bruksim denilen sorun 
 • Çene eklemine alınan darbeler, trafik kazası geçirme, düşme, her türlü spor yaralanması
 • Alt ve üstte bulunan dişlerin birbiriyle olan ilgisi (Oklüzyon)
 • Uzun süre devam devam eden ve ağzın fazla açılmasını gerektirecek diş tedavileri
 • Çeşitli psikolojik etkenler
 • İltihaplı romatizma, enfeksiyon, tümör gibi sistemik hastalıklar
 • Yanak ve dudak ısırma, omuzla çene arasında telefon tutma, parmak emme, keman çalma, sakız çiğneme, tırnak yeme, kalem ısırma gibi alışkanlıklar çene kemiğinde sorunlara yol açabilir.
Çene eklemi rahatsızlıklarında ortaya çıkan yakınmalar

Genellikle hastalar bu sorunların kendilerini rahatsız ettiğini farkına varmaz. Bu yüzden hastalıklar ilerleyen aşamalarda tedaviye başlanmış olur. Hastaların farkına varabileceği çene eklemi sorunları içinde, en fazla çene ekleminden gelen tıklama sesidir. Ancak bu hastalarda ağrıya yol açmadığından, uzun süre bu belirtiyle yaşayan kişiler bulunmaktadır. Bu etken çene eklemindeki deformasyonun artmasına neden olur. Bu ağzı açmada güçlük çekmeye, hatta kilitlenmeye neden olabilir. Ağız açılırken çene eklemi bir tarafa kayıp açılır. Ayrıca çiğnemede güçlük çekilir. Kulağın ön kısmında, çene ekleminde, şakaklarda, yüz ve boyunda ağrılar oluşur. Bunlar hastaların sorunu anlamasına yardımcı olabilir. Çene ekleminde meydana gelen ağrılar daha çok çene eklemindeki sert ve yumuşak dokulardaki dejenerasyondan kaynaklanır. Bu çene eklemi dışındaki kapsülde ya da içindeki diskin yer değiştirmesi, eklemin içini kaplayan yumuşak dokuların irritasyonuna, sert dokuların dejenerasyonuna yol açabilir.

Çene Eklemi
Çene eklemi rahatsızlığında yüz çevresi, şakaklar ve yanaklardan boyna yayılan ağrılar hissedilir. Bunlar aniden başlayacağı gibi, yavaş bir ilerleme de gösterebilir. Bu ağrı zaman içinde şiddetlenebilir ve nevraljik ağrılar ile karıştırılabilir. Kaslarla bağlantılı ağrılar ise, çenenin çok çalışmasından oluşan yorgunluğun eseridir. Bu ağrının yeri doğru teşhis edilmelidir. Bu çene kemiği rahatsızlığının doğru şekilde tedavi edilmesini sağlar. Çene kemiğinden kaynaklana rahatsızlıklar diş hekimi tarafından tedavi edilmelidir.
]]>
Charcot Eklemi https://www.eklem.gen.tr/charcot-eklemi.html Sun, 02 Dec 2018 16:49:31 +0000 Charcot eklemi, diyabetik hastaların ayaklarında olan nörolojik sorunlardan birisidir. Ayak bileği ile ayakta zamanla oluşacak kemik ve eklem yıkımı sonucunda meydana gelebilecek ağır şekil bozukluğunun önlenmesi için, charcot ek Charcot eklemi, diyabetik hastaların ayaklarında olan nörolojik sorunlardan birisidir. Ayak bileği ile ayakta zamanla oluşacak kemik ve eklem yıkımı sonucunda meydana gelebilecek ağır şekil bozukluğunun önlenmesi için, charcot ekleminin erken aşamada teşhis edilmesi gerekir. Bu rahatsızlık yavaş başlangıçlı, daha çok yük taşıyan eklemler üzerinde meydana gelen ilerleyici kemik yıkımıyla, kemik rezorpsiyonu ile karakterize olmuş ilerleyici dejenerasyon hastalığıdır. Nöropatik osteoartropati olarak ta tanımlanır. Bu rahatsızlığın kontrolsüz şekilde ilerlemesi halinde deformite, ayakta fonksiyon kaybı, yara, enfeksiyon gibi etkiler oluşur.

Charcot eklemi açısından risk taşıyan hastalar ve belirtileri

Bu rahatsızlıkta özellikle bacakların alt kısmında nörolojik bozukluk olan, böbrek ve göz sorunları bulunan nöropatik diyabetik hastalar risk taşırlar. Charcot ekleminde oluşan ilk belirtiler bazen kendiliğinden, bazen de küçük kırıklar sonucunda oluşan yumuşak doku zedelenmesi sonrasında görülür. Ağrı etkisi her zaman olmaz. Fakat ayakta gözle görünür şişlik vardır. Nöropatik hastalar normalde küçük ağrıları hissetmezler. Bu tür ağrılar yürümelerine engel olmadığından, hasta ayağına yüklendikçe ayakta oluşan yapısal sorunlar hızla ilerleme gösterir.

Charcot Eklemi
Charcot eklemi tanısı

Hastadaki akut charcot eklemi yapılan ön muayenede, ayakta ciltteki kızarıklıkla birlikte şişliğin olması ve dokunmayla ayağın sıcaklığı sayesinde görülebilir. Bunlar selilüt belirtilerdir. Bazen charcot ekleminin karakteristik özelliği olan dokunmayla meydana gelen aşırı duyarlıklık olmayabilir. Ayak hareketinin az olmasına rağmen ağrı yapabilir. Her iki ayakta basınç ağrısı ile vibrasyon duyuları azalabilir. Başka belirtiler görülmüyorsa, hastada kanda lökosit sayısı ile kan çökümü normal olabilir. Erken aşamada röntgen tetkikleri normal çıksa da, ayaklar zorlandıkça kemikte yıkım, kırık, kayma etkileri görülür. Bu şekilde hatalı olarak yapılan bir teşhiste hastaya antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Bu yüzden charcot ekleminin belirtileri doğru değerlendirilerek, hastaya doğru teşhis konulmalıdır.

Charcot eklemi tedavisi

Hastaya doğru teşhis konulmasından sonra, tam temaslı alçıyla hastadaki ilerleyici eklem deformitesi engellenir. Cerrahi tedavi uygulanırsa, bu uzun vadede başarılı sonuçlar vermez.  Bu nedenle hastalara doğru tedavinin uygulanması gerekir.


]]>
Dirsek Eklemi https://www.eklem.gen.tr/dirsek-eklemi.html Mon, 03 Dec 2018 13:44:24 +0000 Dirsek eklemi, kolda olan humerus kemiğinin ön koldaki ulma ile radius kemiklerinin birleşiminden oluşur. Görevi ön kolun açma kapama hareketlerini yapması ve rotasyonel hareketlerini gerçekleştirmesidir. Bunun dışında el bileğin Dirsek eklemi, kolda olan humerus kemiğinin ön koldaki ulma ile radius kemiklerinin birleşiminden oluşur. Görevi ön kolun açma kapama hareketlerini yapması ve rotasyonel hareketlerini gerçekleştirmesidir. Bunun dışında el bileğinin yaptığı kavrama, yakalama, boşlukta pozisyonlama gibi hareketlerini sağlar.

Dirsek eklemi sakatlığı nedenleri

Özellikle ağır eşyaların taşınması, el bileğinin ve dirseğin zorlanması, el bileğini zorlayacak sportif çalışmalar, el bileği ve dirsekte oluşan travmalar çeşitli dirsek eklemi patolojilerine yol açabilir. Özellikle raket sporuyla uğraşan sporcularda, el bileğini zorlayan işlerde çalışanlarda bu tür dirsek patolojileri daha fazla görülür. Toplumda kadın erkek gözetmeden 30-50 yaş aralığındaki herkesi etkileyebilir.

Dirsek eklemi patolojilerinin tanısı ve tedavisi

Öncelikle hastanın öyküsü değerlendirilir. Yapılan fiziksel muayene sonrasında, MR, EMG gibi tetkikler yapılır. En fazla görülen dirsek kemiği patolojileri arasında artrit, bursit, golfçü dirseği, tenisçi dirseği, kırık, sinir sıkışması gibi rahatsızlıklar bulunur. Yapılan değerlendirme sonrasında hastadaki sorun teşhis edilebilir. Bunların arasında en fazla tenisçi dirseği ile golfçü dirseği etkili olur.

Tenisçi dirseği (Lateral epikondilit)

Bu rahatsızlığın en belirgin semptomu dirseğin dışındaki kemik çıkıntısının üzerinde oluşan ağrıdır. El bileği yukarı kaldırıldığında, ağrı fazlalaşır, ön kola ve bileğe yayılan bir ağrı hissedilir. Ağrının giderek şiddetlenmesi nedeniyle ön kol kaslarındaki güçsüzlük, gerginlik bariz hale gelir. Bu rahatsızlık el bileğinin yukarı hareketlerini yapmasını sağlayan kaslardaki travmadan, kasların aşırı kullanımından kaynaklanabilir. Tedavisinde ağrının oluşmasına yol açan hareketlerden sakınmak, fizik tedavi uygulamalarının yapılması, ağrının azaltılması için medikal tedavi uygulanması, sıcak ya da soğuk uygulama, bantlama, kuru iğne yapılması, enjeksiyon gibi uygulamalar yararlı olabilir.

Dirsek Eklemi
Golfçü dirseği (Medial epikondilit)

Bu dirsek eklemi rahatsızlığı tenisçi dirseğine benzer. Buradaki belirti dirseğin içindeki kemik çıkıntısının üstündeki ağrıdır. Ağrı giderek ön kolun iç kısımlarına yayılır. Özellikle el bileğinin ve dirseğin zorlandığı hareketlerde ağrı artar. Ağrı daha çok el yumruk şeklini aldığında ve el bileği aşağıya hareket yaptığında artış gösterir. Giderek elin ve ön kolun kavrama gücü azalır. Bu sorun kasların aniden, zorlayıcı travmalara maruz kalmasından kaynaklanabilir. Tedavisinde medikal ve konservatif tedavi yöntemleri kullanılır.

Karpal tünel sendromu (Ulnar sini sıkışması)

Kolda bulunan median, ulnar ve radial sinir yapıları içinde ulnar sinirin doku tünelinden geçerken sıkışmasıyla dirsekte, ön kolda, el bileğinde ve parmaklarda meydana gelen ağrı ve hassasiyetle oluşan rahatsızlıktır. Genellikle daha önceden oluşan dirsek kırıkları, eklemdeki kistik yapılar,  dirseğin uzun süre bükülü kalması, darbe alması, kireçlenme gibi etkenler sonucunda oluşur. Kesin tanı konulduktan sonra, tedavi için dirsek uygun pozisyona alınarak rahatlatılır. Fizyoterapi, güçlendirme hareketleri gibi uygulamalar fayda sağlamazsa, cerrahi girişim yapılabilir.

Bu rahatsızlıklar dirsek eklemini en fazla etkileyen sorunlardır. Bu nedenle eklemin zorlanmasından kaçınılmalı, darbelerden korunmalıdır. Ağrı gibi etkiler olursa, mutlaka doktora gitmeyi ihmal etmemeniz gerekir.
]]>
Anatomi Eklemler https://www.eklem.gen.tr/anatomi-eklemler.html Tue, 04 Dec 2018 12:49:37 +0000 Anatomi eklemler, anatomi alanında eklemleri inceleyen bilim dalı artroloji diye tanımlanır. Eklemler ise, birden fazla kemiğin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Bunlarda kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmada o Anatomi eklemler, anatomi alanında eklemleri inceleyen bilim dalı artroloji diye tanımlanır. Eklemler ise, birden fazla kemiğin bir araya gelmesi sonucunda oluşur. Bunlarda kendi aralarında ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırmada omuz eklemi gibi iki kemikten oluşanlara basit eklemler, el bileği eklemi gibi ikiden daha fazla kemikten oluşanlara da birleşik eklemler adı verilir. Bu sınıflandırmanın dışında eklemler hareketli olup olmasına göre de kendi aralarında sınıflandırılır. Bunlar;

Hareketsiz yani oynamaz eklemler: Bu eklemlerde bulunan kemikler arasında eklem boşluğu olmaz. Bu aralar fibroz bağ dokusuyla dolu olur. Bunlarda sutura, sidesmozis, gomfozis, şindilezis diye ayrıma tabi tutulur.

Yarı oynar eklemler: Bu eklemlerde ise, eklem yüzeyleri arasında sadece kıkırdak doku ya da bağ dokusuyla birlikte kıkırdak doku bulunur.

Oynar eklemler: Bu eklemlerde eklem yüzeyleri hiyalin kıkırdakla kaplı olur. Eklem kıkırdağı kan damarıyla sinir içermemektedir. Eklem yüzü ile boşluğunu bir arada tutan eklem kapsülünün dış tabakası fibroz yapıdan, iç tabakası da sinovyal membrandan meydana gelir. İç tabakasını saran sinovyal membran eklem yüzeyinde sürtünmeyi azaltacak eklem sıvısını salgılamaktadır. Bu sayede eklem yüzeyinin hareketi daha kolay hale gelir. Ayrıca mekanik aşınma önlenir. Eklem boşluğunda fazla sıvı birikimine de mani olur. Oynar eklemlerde kendi aralarında sınıflandırılır.

Anatomi Eklemler
Eklemlerin birbirinden uzaklaşmasını engelleyen faktörler

Eklemlerin bulunduğu şekilde pozisyonu korumasını sağlayan, yapacağı hareketi uygun şekilde yapmasını sağlayan 4 etken bulunmaktadır. Bunlar;

Eklem boşluğunda bulunan negatif hava basıncı. Eklem boşluğunda bulunan basınç farklı pozisyonlarda değişse bile, her zaman dıştaki atmosfer basıncına göre daha düşük olur. Bu negatif basınç, eklemde kuvvetli bir çekme kuvveti oluşturmakta ve eklemin kapsülü sağlam ise, kemiklerin eklemden ayrılmasına mani olmaktadır. Fakat eklem kapsülüne delik açılarak iç ve dış basıncın eşitlenmesi durumunda, eklem yüzeyleri daha kolay ayrılır.

Eklem kapsülü ve bağlar: Eklemde stabilitenin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen eklem kapsülü ve bağlar, eklemin maruz kaldığı kuvvetle orantılı gelişir. Ekleme gelen kuvvet az olursa, gelişim de az olur.

Eklemi saran kirişler ve kaslar: İskelet kasları aktif rol oynadıklarında  ya da aktif olmadıklarında eklemin bulunduğu pozisyonu korumaya yardımcı olur.

Eklem yüzlerinin şekli: Bu etkende eklemin stabilitesini korumasında etkili bir rol oynar.
]]>
Eklem Ağrıları https://www.eklem.gen.tr/eklem-agrilari.html Tue, 04 Dec 2018 21:47:30 +0000 Eklem ağrıları, Eklem ağrısı çok sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Günlük hayat standartlarını, önemli derecede etkilemektedir. Özellikle büyük eklemlerde(bilek, boyun ve diz, omuz ve bel) meydana gelen ağrılar, Eklem ağrıları, Eklem ağrısı çok sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Günlük hayat standartlarını, önemli derecede etkilemektedir. Özellikle büyük eklemlerde(bilek, boyun ve diz, omuz ve bel) meydana gelen ağrılar, önemli ve dikkate alınması gereken durumlardır. Eklem ağrıları, iki kemiğin birleştiği yerde meydana gelir. Çoğu zaman sızlama şeklinde kendini gösterir. Eklem ağrılarının sebepleri kişiden kişiye farklılıklar gösterebiliyor. Bu ağrıların önüne geçmek için, erken teşhis şarttır. Hareket etmede zorluk, eklem yerlerindeki şişlik ve sertlikler ve hareket bozuklukları eklem ağrılarının belirtilerindendir. Bu belirtilerle karşılaşılınca doktora gitmek gerekir. Her zaman, erken teşhis önemlidir. Eklem ağrıları genelde yaşlı insanlara yakıştırılır. Fakat bu genelleme doğru değildir. Eklemlerde oluşan kireçlenme de eklem ağrılarına sebep olabilir. Bu rahatsızlık eklemler arasındaki kıkırdağın yıpranmasıyla ilişkilidir. Eklemlerde bulunan kıkırdak dokunun zamanla aşınmasıyla ağrı ve sertlik oluşur. Hatta tedavi edilmediği takdir de hareket kaybına sebep olabilir. Daha önce sakatlık geçirmiş olanlar, fazla kiloya sahip olanlar ve yaşlılar risk grubundadır. Kısa bir sürede olsa eklemlere fazla yüklenmek de eklem ağrılarına neden olur. İltihaplı eklem romatizması da genellikle orta yaş da görülen bir eklem hastalığıdır. Bu hastalık da bağışıklık sistemi eklemlere çeşitli maddeler üretir. Burkulmalar kırık ve çıkıklar da eklem ağrılarına sebep olur.

Eklem Ağrıları
Eklem ağrılarına her bireyde rastlanılabilir fakat, ailesinde eklem ağrıları olanlarda daha fazla görülür. Ayrıca aşırı ağır kaldıranlarda, et tüketimi fazla olanlarda, metabolizması ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde de sık rastlanır. Eklem ağrılarının tedavisin de  çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Akupunktur tedavisi bunlardan biridir. Bu yöntem iki şekilde uygulanabilir. Bu yöntemlerin biri geleneksel olarak uygulanan yöntem, diğeri ise şok tedavisi şeklindedir. Diğer bir tedavi çeşidi de kaplıca tedavisidir. Kaplıcalardaki ısı, mineral ve suyun basıncı eklem ağrılarına iyi gelmektedir.
Ayrıca doğru egzersizlerin seçilip, uygulanması da tedaviye yardımcı olacaktır. Dans etme, yüzme, yürüyüş bu egzersizlerden bazılarıdır. Faydası olduğu gibi zararı olan egzersizler de vardır. Örneğin basketbol tenis gibi sporlar eklem kıkırdağının aşınmasına sebep olur. Aşırı kilo alımın dan kaçınmak gerekir. Alınacak her kilo eklemlere yük olacaktır. Fizik tedavisi de eklemlerin etrafındaki kasları güçlendirerek tedaviye destek olur. Doktora gidilip erken teşhis edilmezse kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.
]]>
El Parmak Eklemlerinde Ağrı https://www.eklem.gen.tr/el-parmak-eklemlerinde-agri.html Wed, 05 Dec 2018 16:45:48 +0000 El parmak eklemlerinde ağrı, genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür fakat bazı hastalık ve deformasyonlara bağlı olarak geçlerde de görüle bilir. Eklemlerdeki ağrılar basit gibi görünse de gayet ciddiye alınması gereken El parmak eklemlerinde ağrı, genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür fakat bazı hastalık ve deformasyonlara bağlı olarak geçlerde de görüle bilir. Eklemlerdeki ağrılar basit gibi görünse de gayet ciddiye alınması gereken önemli sorundur. Ciddiye alınmayıp bir uzman eşliğinde kontrol edilmezse tehlikeli sonuçlar doğura bilir.

El eklemlerindeki ağrılar, yoğun fiziksel aktivite sonrası da yaşana bilir ve bu oldukça normaldir. Ancak her hangi bir aktivite olmaksızın ve bir zorlama. darbe olmasızın ağrıyorsa el parmak eklemleri ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilir. Zaman zaman herkes hepimiz parmak eklemlerinde nedenini tam olarak bilmediğimiz ağrılar yaşaya biliriz, fakat bu ağrılar zaman zaman olmaktan ziyade sürekli olmaya devam ederse bir uzmana başvurulmalı ve asıl sebebinin incelenmesi gerekir.

El aktiveteleri, elle yapılan sporlar hatta marketten eve torba taşırken bile el eklemleri hasar görür. Hasar gören bu yerler tendonlardır. Bağ dokular kas dokular ve tendonlar eklemleri korur ancan yapılan sporlar aktiviteler veya ağır torba ağır işler yapmak bu tendonların dayanma gücünü azaltır ve eklemlerin zorlanması sonucu ağrılara sebep olur. Tabi böyle basit nedenlere bağlı ağrılar bir kaç gün içinde dinlenmeyle geçecektir.

El Parmak Eklemlerinde Ağrı
El parmak eklemlerinin ağrımasının başlıca nedenlerinden ikisi romatizma ve kireçlenmedir. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı olan osteartit kıkırdağı yıpratarak parmaklarda şekil ve görünüm bozukluklarına sebep olabilir. Şimdi el parmak eklemlerinin ağrımasına sebep olan başlıca iki şeyi açıklayalım.

1. Romatizma
Eklemlerde ağrılara eklemlerin yıkımına şişliklere ve eklemlerin sertleşmesine sebep olur. İltihaplı romatizma vücudun savunma sisteminin güçsüz olmasına bağlı olarak ta meydana çıkan hastalıktır ve diğer romatizmaya göre çok daha tehlikelidir.

El Ve Parmak Eklemlerinde Romatizma Belirtileri
 • El ağrısı, parmak ağrısı ve bir sebebe  bağlı olmaksızın parmaklarda oluşan şişlikler.
 • İnsanın kendisini halsiz ve yorgun hissetmesi ve yüksek ateş.
 • Bir saatten uzun süre sonra hareketsiz kalınmasına karşın parmak ve eklemde oluşan ağrılar.
 • Her iki el de ve parmaklarda görülen ortak ağrılar.
 • El ve parmaklarda görülen uyuşma ve karıncalanma belirtileri, bunlar başlıca sebepleridir.
El ve Parmak Eklemlerinde Oluşan Romatizma Tedavileri
 • Bir uzman eşliğin de tanının tam olarak konulmasıyla beraber ilaç tedavisine başlanması.
 • Dinlenme ve düzenli el ve parmak egzersizleri.
 • Fizik tedavi ve düzenli muayene.
 • Elde eğer aşırı ilerleyip Fonksiyon kaybı varsa cerrahi müdahale.
 • Atel kullanarak eklem ve parmaklardaki baskıyı azaltmak.
2. Kireçlenme
Eklemler de kıkırdak yıkımından dolayı oluşan eklem ağrılarına ve aşırı eklem tutukluğuna sebep olana rahatsızlıktır. Bu kireçlenme olayı insan oğlunun geçmişten beri gelen en bilinen hatalıktır. Fazla kilolu olmak eklemleri fazla zorlamak  kaslarda zayıflık olması gibi bazı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkar.

El Ve Parmak Eklemlerinde Kireçlenme Belirtileri
 • Genellikle çok ellerin çok kullanımı veya fazla hareketsizlikten dolayı oluşur.
 • Uzun yıllar boyu yavaş yavaş artar.
 • Önce birkaç eklemi etkiler ve sonra vücudun her yerinde görülebilir.
 • Genellikle 40 yaş ve sonrası başlar.
 El Ve Parmak Eklemlerinde Oluşan Kireçlenme Tedavileri
 • Ağrı ve acılar arttıysa uzman eşliğinde  ilaç tedavisi.
 • Uyuşturucu içermeyen ağrı kesiciler.
 • Kortizon enjeksiyonu.
 • Çok zor durum da kalınırsa ameliyat cerrahi müdahaleye başvurulur.
]]>
Eklem Romatizması https://www.eklem.gen.tr/eklem-romatizmasi.html Thu, 06 Dec 2018 13:27:58 +0000 Eklem Romatizması, vücudumuzda hareketini sağlayan kas ve iskelet sisteminde meydana gelen  şişlik, ağrı, hareket sınırlamasına yol açan, iç organlarımızda değişik  rahatsızlıklara sebep olan hastalıklara romatizma denmekt Eklem Romatizması, vücudumuzda hareketini sağlayan kas ve iskelet sisteminde meydana gelen  şişlik, ağrı, hareket sınırlamasına yol açan, iç organlarımızda değişik  rahatsızlıklara sebep olan hastalıklara romatizma denmektedir. Romatizma başlı başına tek bir hastalık değildir. Romatizmanın 200’den fazla çeşidi bulunmaktadır. Diğer bir adı romatoid artrit tir. Eklemler in ağrı ile seyreden ve işlev göremeyecek derecede iltihaplı, çok ağır ilerleyen kronik otoimmün hastalığıdır. Bağışıklık sisteminin bakteri, virüs gibi dışarıdan gelen yabancı hücreler yerine, kendi vücut hücrelerini yok etmek üzere çalışması olarak tanımlanmaktadır. Eklem romatizmasında enflamasyon, beyaz kan hücrelerine (akyuvar) oradan da eklem de bulunan eklem dokularına doğru ilerleme gözlemlenmektedir. Eklem sıvısı artarak  bunun sonucunda da  eklemde şişlik oluşur. Eklem dokusunda oluşan enflamasyon, eklemde hasar meydana gelmesine sebep olur. Eklem içindeki kıkırdak ve kemik dokularına zarar vererek uzun yıllarca devam eder. Eklemlerde ağrı, şişlik, sabahları tutukluk ve hareketsizlik ile kendini gösteren bir hastalıktır. Yakalanma yaşı 45 ila 65 yaş arasıdır. Kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla rastlanmaktadır. Bu hastalık insan hayatında ömür boyu süren ve kronik hastalıklar grubundadır. Direkt olarak anne ve babadan çocuğa geçen genetik bir hastalık olmamakla beraber yatkınlık hali genlerle geçiş gösterebilmektedir. Romatizmalı birçok hastada HLA-DR4 adı verilen belirli bir genetik geçişli genlerin  bulunduğu ortaya konulmuştur. Bir çok hekim ve yapılan araştırmalarda geçirilen enfeksiyonların Eklem Romatizmasına yakalanma riskini arttırdığını düşünmektedir. Fakat bu kesin kanıtlanmış değildir.bulaşıcı bir hastalık değildir fakat ortamda bulunan bir mikrobun genetik yatkınlığı olan kişilerde hastalığı başlattığı düşünülmektedir.

Eklem Romatizması
Eklem Romatizması; tanısının hastalığın erken dönemde konulabilmesi çok önemlidir çünkü bu dönemde tedaviye başlamak, kalıcı eklem hasarını minimuma indirmektedir. Tanısı için, hekim tarafından detaylı öykünün alınması ve fiziki muayenenin yapılması gerekmektedir. Doktor tarafından belirli laboratuvar testleri ve röntgen incelemeleri istenebilir. Romatoid faktör adındaki testin pozitif çıkması  tanıyı desteklemektedir. Yüksek oranda çıkan eritrosit sedimentasyon hızı, düşük hemoglobin olması diğer laboratuvar bulguları arasında yer almaktadır. Unutulmaması gereken bu testlerin sadece tanıyı belirleme de yol gösterici olmalarıdır. Kesin tanı ancak hastanın hekim tarafından bir bütün olarak değerlendirilmesi ile konmaktadır.Bu hastalığın kesin tedavisi yoktur. Tedavi de kullanılan yöntemler ağrıyı gidermeye yönelik iltihabı ve eklem hasarını azaltmaya ya da durdurmaya yönelik ve hastanın fonksiyonları ile yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. İlaç tedavisi 2 grupta incelenmektedir. 

1. Şikayetleri gidermeye yönelik kısa etkili ilaçlar kullanmak ki bunlar arasında; aspirin, steroid olmayan anti romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler, gerektiğinde kortizon tedavisidir. 

2. Uzun etkili ilaçlar; metotreksat, klorokin-hidroksiklorokin, altın tuzları, siklosporin, sülfasalazin, D-penisilamin, azatiopürin, etanersept, infliximab gibi ilaçlardır. Bu ilaçların tümünün belli aralıklarla takip edilmesi gereken kan hücrelerinde düşüklük, böbrek ve karaciğer değişiklikleri gibi ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu etkilerin çoğu ilaç cinsini ve dozlarını ayarlayarak kontrol altına alınmaktadır. Hastanın bu konuda bilinçli olması büyük önem taşımaktadır. Bu hastalıkta tedavinin her aşamasında hekim hasta arasında iş birliğine ihtiyaç vardır.
]]>
Eklem https://www.eklem.gen.tr/eklem.html Thu, 06 Dec 2018 23:24:10 +0000 Eklem, vücudumuzun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla veya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini veren yapılardır. Eklemler, iskelet sistemimiz ve kemikler ile birlikte işlevse Eklem, vücudumuzun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla veya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini veren yapılardır. Eklemler, iskelet sistemimiz ve kemikler ile birlikte işlevsellik kazanmaktadırlar. Bir canlının neredeyse ömrü boyunca hareket ettiğini düşünürsek, eklemlerin hayatın devamlılığı için ne kadar önemli bir kısım olduğu anlaşılmaktadır. Eklemlerde meydana gelecek herhangi bir hasar da ilgili bölgenin hareket yeteneği kısıtlanarak canlıya ciddi zararlar vermektedir. Eklemleri inceleyecek olursak, işlevlerine göre ve yapılarına göre olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. İşlevlerine göre de eklemler üç gruba ayrılmaktadırlar. Bunlar oynar eklem, oynamaz eklem ve yarı oynar eklemlerdir.

Oynar eklemler; Tam olarak hareket edebilen eklemlerdir. Bu eklemler arasında başta kollar, bacaklar, bilekler, omuzlar ve bunun gibi  vücudumuzda en çok hareket ettirilen bölgeler bulunmaktadır. Bu eklemlerde iki kemik arasında bağlar ve ayrıca eklem kapsülü denilen bir yapı bulunmaktadır.  Bu yapının içerisinde  eklem sıvısı adı verilen  bir sıvı bulunmaktadır ve bu sıvı hareket sırasında söz konusu kemiklerin birbirlerine sürtünerek aşınmalarını engellemektedir. Oynar eklemlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir hasar ile vücudun hareket kapasitesi önemli ölçüde azalarak  kişinin fiziksel kabiliyeti büyük ölçüde kayıp etmesine sebep olacaktır. 

Eklem
Yarı oynar eklemler: Hareket kabiliyeti olan, fakat kapasitesi oynar eklemlerden biraz daha sınırlı eklemlere denmektedir. Omur kemiklerinde ve göğüs kemiklerinde bulunan eklemler örnek olarak gösterilmektedir. Yarı oynar eklemlerin amacı vücudu hareket ettirmekten ziyade, hareket sırasında hareket ettirilen  bölgeye esneklik kazandırmaktır. Kısaca vücudun hareketi sırasında ikincil olarak işlev görürler. Sırt ve bel bölgesinde gerçekleştirilen  hareketler omurlardaki yarı oynar eklemler sayesinde yapılmaktadır.

Oynamaz eklemler: Tamamı ile hareket yeteneği olmayan, görevi birbirine bağladığı iki kemik arasındaki bağları sıkılaştırıp dayanıklılık kazandırmak olan eklemlerimiz dir. Kafatası kemikleri arasında bulunan oynamaz eklemler buna en güzel örnek olarak gösterilebilinir.
Eklem; Yapılarına göre eklemlerde sınıflanmak tadır. Bunlar fibröz eklemler, kartilaginöz eklemler, sinoviyal eklemlerdir.
]]>
Kalça Eklemi https://www.eklem.gen.tr/kalca-eklemi.html Fri, 07 Dec 2018 00:29:29 +0000 Kalça Eklemi, leğen kemiği ile uyluk kemiği arasında bulunan bacak hareketlerine yardımcı olan bir eklem çeşididir. Bu eklem günlük yaşamda en fazla kullanılan eklemlerden biridir.Kalça eklemi çıkıkları v Kalça Eklemi, leğen kemiği ile uyluk kemiği arasında bulunan bacak hareketlerine yardımcı olan bir eklem çeşididir. Bu eklem günlük yaşamda en fazla kullanılan eklemlerden biridir.

Kalça eklemi çıkıkları ve kalça eklemini etkileyen uyluk kemiği başının kırıkları halk arasında en çok korkulan çıkık ve kırık çeşitleridir. Çünkü geç kaynadığı düşünülür ve gerçekten de bu durum böyledir. Geç kaynamasının nedeni çok hareketli bir bölge olmasındandır.

Kalça eklemi kırık ve çıkıkları daha çok hasta oturur pozisyondayken dizine önden gelen yüksek enerjili darbelerle olur. Kemik erimesi olan yaşlı hastalarda hiçbir darbe olmadan da kendiliğinden kırık olabilir.

Kalça eklemi çıkıklarında nasıl semptomlar olur
 • Hareket kısıtlılığı.
 • Hareket sırasında ağrı.
 • Çıkık olan bacak tarafında bacak boyunun kısalması, ayağın içe doğru dönmesi ve dizin bükülmesi.
 • Damara yapılan bası nedeniyle dolaşımın yavaşlaması ve bacakta solukluk, soğukluk olması.
 • Sinire yapılan bası nedeniyle bacakta uyuşma, his kaybı.
Kalça eklemi kırıkları acilde önce müdahale edilmesi gereken kırık çeşitlerdir. Çünkü kan kaybı riski fazladır ve uyluk başı kemiği nekroza kadar gidebilir. Acil müdahaleden sonra ortopedi bölümü gerek gördüğü durumlarda hastayı ameliyata alır ya da ameliyatsız bir tedavi prensibi uygular. Hastanede uzun süre yatmaları gerekebilir.

Kalça Eklemi
Hastalar taburcu olduktan sonra uzun süre yatağa bağımlı kalabilirler. Genelde bu hastalar yaşlı hastalardır. Uzun süre yatakta kalan hastalarda vücudun bası uyguladığı bölgelerde yara gelişme riski çok fazladır. Bası yaralarına bağlı olarak hasta enfeksiyon kapabilir ve neden olacağı diğer sağlık sorunlarına bağlı hasta yaşamını bile kaybedebilir. Bası yarası oluşmaması için hasta yakınları çok dikkatli olmalıdır. 

Bası yarası oluşmaması için neler yapılabilir
 • Zaman aralığı en fazla 2 saat olacak şekilde hastanın pozisyonu değiştirilmelidir.
 • Hastanın bası altında kalan cildi belirli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 • Hastanın çarşafı pamuklu olmalıdır ve kırışık olmamalıdır.
 • Hastanın yatağı havalı olmalıdır
]]>
Eklem Çeşitleri https://www.eklem.gen.tr/eklem-cesitleri.html Fri, 07 Dec 2018 17:30:30 +0000 Eklem çeşitleri, eklem vücutta hareket eden iki kemik arasında bulunan bir yapıdır. Farklı bağlar ve içerisinde yer alan sıvı ile vücudun hareket etmesini sağlar. İskelet sistemi ve kemik ile beraber işlev yapan ekl Eklem çeşitleri, eklem vücutta hareket eden iki kemik arasında bulunan bir yapıdır. Farklı bağlar ve içerisinde yer alan sıvı ile vücudun hareket etmesini sağlar. İskelet sistemi ve kemik ile beraber işlev yapan eklemler, hayatın devamlılığı için en önemli yapılardan biridir. Eklemlerde yaşanan fonksiyon bozuklukları hareket kabiliyetinin kısıtlanmasına neden olur. Bu durumda kişi ciddi anlamda fiziksel olarak zarar görür. Eklemler işlev ve yapılarına göre iki farklı gurupta incelenir.

İşlevlerine Göre Eklem Çeşitleri

Oynar Eklemler: Tamamen hareket yeteneğine sahip olan eklemler oynar eklemler olarak adlandırılır. Kollar, bacaklar, omuz, bilek gibi hareket kabiliyeti yüksek olan kısımlarda bulunan eklemlerdir. Oynar eklemlerde iki kemik arasında bağlar ve eklem kapsülü olarak adlandırılan bir yapı bulunur. Eklem kapsülünün içinde eklem sıvısı vardır ve hareket anında kemiklerin birbiri ile sürtünmesini ve dolayısı ile kemiklerde oluşan hasarı engeller. Oynar eklemlerde oluşabilecek her hangi bir sorun vücudun hareket etme kabiliyetini ciddi anlamda bozar, kişinin fiziksel yeteneğini kaybetmesine yol açar.

Yarı Oynar Eklemler: Yarı oynar eklemlerde hareket kabiliyetine sahiptir. Ancak oynar eklemler kadar hareketli değildir. Yarı oynar eklemler omur ve göğüs kemiklerinde bulunan eklemlerdir. Vücudu hareket ettirmekten çok hareket anında bölgenin esnekliğini sağlar. Vücutta hareket esnasında oynar eklemlere yardımcı olurlar. Bel ve sırtta gerçekleşen hareketler omurlarda bulunan yarı oynar eklemlerin yardımı ile gerçekleşir.

Eklem Çeşitleri

Oynamaz Eklemler: Hareket etme yetenekleri olmayan oynamaz eklemler, iki kemik arasındaki bağları sıkıştırarak dayanıklık kazanmasına yardımcı olan eklemlerdir. Kafatası arasında yer alan eklemler oynamaz eklemlere örnek olarak verilebilir.

Yapılarına Göre Eklem Çeşitleri

Fibröz Eklemler: Eklem arasında yer alan kemikler fibröz doku ile birbirine bağlanmıştır. Bu nedenle de eklemin adı fibröz eklemdir. Fibröz eklemler alt kategorilere ayrılır. Gomphosis, Syndesmosis, Satura fibröz eklemlerin alt kategorisidir. Kategori eklemlerin birbirine benzerliği ve kemiklere tutunma kabiliyetlerine göre gerçekleştirilir.

Kartilaginoöz Eklemler: Bu tür eklemlerde kemikler birbirine kıkırdak ile bağlanmıştır. Bu tür eklemlerin hareket yeteneği oldukça kısıtlıdır. İşlevlerine göre yarı oynar eklemler olarak da ayrılabilir. Yine Synhondrosis ve Symphsis olarak sınıflandırırlar. Sınıflandırma tıptı fibröz eklemlerde olduğu gibi eklemin hareket ve görevine göre yapılır.

Sinoviyal Eklemler: Bu eklem çeşitleri vücutta hareket işlevini eklem sıvısı sayesinde gerçekleştirir. İşlev yeteneğine göre oynar eklemlerden oluşan sinoviyal eklemlerin de alt grupları vardır. Alt grupları, Art. Sellarris, Art. Trachoidea, Art. Ellipsoidea, Art. Bicondylaris, Art. Spherodia, Art. Plana olarak adlandırılırlar. Eklemlerin kemiklerdeki girmiş oldukları şekillere göre yapılır.

]]>
Eklem Ağrıları Neden Olur https://www.eklem.gen.tr/eklem-agrilari-neden-olur.html Sat, 08 Dec 2018 13:03:22 +0000 Eklem Ağrıları Neden Olur, Eklem, iki kemik arasında bulunan, kemik hareketlerine yardımcı olan, kıkırdak yapıda oluşumdur.  Vücudun lökomotor sistemine büyük oranda katkısı vardır.
Eklem Ağrıları Neden Olur, Eklem, iki kemik arasında bulunan, kemik hareketlerine yardımcı olan, kıkırdak yapıda oluşumdur.  Vücudun lökomotor sistemine büyük oranda katkısı vardır.

Eklemler üç çeşittir:
 •  Oynar Eklemler: Diz, dirsek eklemleri.
 •  Yarı Oynar Eklemler: Çene eklemi.
 •  Oynamaz Eklemler: Kafa tası eklemleri
Oynar eklem yüzleri arasında synovia sıvısı bulunur. Bu sıvının bir çok görevi vardır. Başlıca görevi, hareket sırasında iki eklem yüzünün sürtünmesini engellemek. Diğer görevleri; kıkırdakları korumak, yabancı mikroorganizmalara karşı savaşmak ve iki eklem yüzünün birbirine yapışmasını engellemek.

Eklemler hareket sistemine çok yardımcıdır. Hareket sistemimizi oluşturan diğer yapılar ise; kemikler, kaslar ve sinirlerdir. Bunlar bir bütün halindedir. Herhangi birinin hasarında toplu olarak etkilenme ihtimalleri çok yüksektir.

Eklemleri ilgilendiren birçok durum eklemde ağrılara ve diğer semptomlara yol açabilir. Eklem ağrıları çok geniş bir yelpazede değerlendirilir.

Eklem Ağrıları Neden Olur
Eklemde ağrı meydana getiren durumlar nelerdir
 • Travmalar
 • Enfeksiyöz artritler: Mikroorganizmalar tarafından eklemin enfekte edilmesi. Ağrı yanında; şişlik, kızarıklık ve hassasiyet de mevcuttur.
 • Çıkıklar: Çok ağrılı ve riskli bir durumdur. Riskli olmasının nedeni; önemli damar ve sinirlere bası yapabilme durumudur. Erken müdahale esastır.
 • Osteoartrit: Halk arasında kireçleme olarak bilinir. Daha çok yaşlı ve obez kadınların hastalığıdır. Hastalar özellikle merdiven çıkarken çok zorlanırlar. Eklemlerinden kıtır kıtır seslerin geldiklerini söylerler. İki eklem birbirine yapışma tehlikesindedir.
 • Romatoid Artrit: Halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinir. Burada eklemlerde çok fazla deformite gelişimi vardır. Hastanın hayat kalitesi düşme anlamında büyük oranda etkilenir.
 • Akilozan Spondilit: Daha çok genç ve orta yaş erkek hastalığıdır.
 • Diğer otoimmün inflamatuar hastalıklar: Sistemik lupus eritemozus, psöriatik artrit.
 • Kanserler: Osteokondorm, kondrosarkom
Eklem ağrısı olan hastaların ortopedi doktoruna gelme oranları yaşam olaylarındaki kısıtlanma ile paralellik gösterir. Hastanın yaşam kalitesini ne kadar bozarsa o oranda doktora başvurur. Doktor, hastanın hikayesine, fizik muayenesine, laboratuvar tetkiklerine ve görüntüleme yöntemlerine göre bir tanıya ulaşır. Altta yatan nedene yönelik tedavi başlar. Eklem ağrısı için basit ağrı kesicilerden morfin türevi ağrı kesicilere kadar olan ilaçlar kullanılabilir. Ortopedi doktoru, gerek gördüğü taktirde hastaları fizik tedaviye yönlendirerek hastanın ağrısını bu şekilde de dindirebilir.
]]>
Eklem İltihabı https://www.eklem.gen.tr/eklem-iltihabi.html Sun, 09 Dec 2018 07:18:48 +0000 Eklem iltihabı, çok eskilerden beri insanlarda meydana gelen sorunlardan biridir. Tıbbi olarak farklı tedavileri bulunan bu gibi iltihap hastalıklarının düşündüğünüz gibi en büyük tedavisi antibiyotik tedavileridir. Yapılan bi Eklem iltihabı, çok eskilerden beri insanlarda meydana gelen sorunlardan biridir. Tıbbi olarak farklı tedavileri bulunan bu gibi iltihap hastalıklarının düşündüğünüz gibi en büyük tedavisi antibiyotik tedavileridir. Yapılan birçok tedavi arasında en çok antibiyotikler büyük etkiler gösterir. Fakat birçok kişi özellikle de çocuklar bu tedavi yönteminden bir yerden fayda alırken bir yandan da zarar görmektedir. Bu nedenle eklem iltihabı olan çocuklara antibiyotik tavsiye edilmemektedir. Eklem iltihabı aslında bir romatizmal hastalıktır. Bu nedenle oluşan ağrıların azaltılması son derece zordur. Kişilerde çok şiddetli ağrılara neden olan bu gibi durumlar erken teşhis edildiğinde çok daha kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir. Eklem iltihabı yapılan araştırmalara göre bayanlarda çok daha yaygın olarak görülen bir durumdur. Bu gibi durumlarda birçok belirti meydana gelerek kişilerde kimi zaman estetik sorunlar kimi zaman ise sağlık açısından çok büyük problemler meydana gelmektedir. Eklem iltihabı sorunları, insanlarda meydana gelen eklem ağrılarında en büyük nedenlerden biridir. Görülme sıklığı romatizma hastalığından hemen sonra genel bu durum kimi zaman çocuklarda da görülen bir durumdur. Bu gibi durumlar birçok kişide görülse bile antibiyotik tedavisinden farklı tedaviler uygulanamamaktadır. Bazı ağrı kesici tedaviler uygulansa bile bu durumda çok büyük etkiler görülememektedir. 

Eklem iltihabı, son derece tehlikeli olabilmektedir. Özellikle zamanında müdahale edilmediğinde kişilerde son derece büyük problemlerin meydana gelmesine neden olmaktadır. Günümüzde bu gibi sorunlardan dolayı kalıcı sakatlık sorunları yaşayan birçok insan vardır. Bu insanlar genellikle zamanında yapılmayan müdahalelerden dolayı meydana gelmektedir.Bu hatalık yapılan araştırmalara göre herhangi bir neden bulunamamış hastalıklardır. Fakat bu hastalık hakkında kendi içerisinde farklı çeşitlerinin olduğunun farkına varılmıştır. Her yaş grubunda görülen bu durum, genellikle çok nemli bölgelerde yaşayan insanlarda meydana gelen bir  durumdur. Bu nedenle ülkemizde daha çok batı kesimlerde yaşayan insanlarda görülmektedir. Bu hastalık kimi insanlarda çok ağır geçerken kimi insanlarda son derece hafif bir şekilde seyredebilir. Bu nedenle eklem iltihabı sorunu yaşayan kişilerde bu sorun farklı şiddetlerde görülebilir. Bazen tek eklemde görülen bu gibi durumlar bazen kişinin diğer eklem bölgelerinde de görülebilmektedir. Bu nedenle meydana gelen en küçük eklem ağrılarınızda bile doktorunuza giderek gerekli önlemleri almalısınız. Aksi durumlarda sizlerde de kalıcı hasarlar meydana gelebilmektedir. 

Eklem İltihabı
Tam olarak kanıtlanamamış olsa bile tahmini nedenleri:

Genellikle bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bağışıklık sisteminde bulunan hücrelerin değişmesi nedeni ile oluştuğu düşünülmektedir. Tabi ki bu durum yapılan istatistiklere bağlı olarak söylenmektedir. Bir diğer neden ise tabi ki bu sorun kişilerde travmatik nedenlerden dolayı meydana gelebilmektedir. Bu durum özellikle kişilerin diz ya da dirsek üzerine düşmesi durumunda yaklaşık olarak bir hafta içerisinde etkilerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu gibi durumlarda röntgenler yapılarak iltihabın varlığı anlaşılabilir. 

Belirtileri:
 • Kişilerde en büyük belirti tabi ki şişlik durumları ve çok şiddetli sancılardır. Bu sancılar kimi zaman çok şiddetli şişliklere neden olduğu için kişilerde hareket kısıtlaması sorunları ortaya çıkabilmektedir. 
 • Bu gibi durumlarda kişilerde zaman geçtikçe deformansyonlar görülebilmektedir. Bu nedenle estetik olarak ta eklem iltihabı görülen bölgelerde sorunlar oluşabilir.
 • Bazen insanlarda farklı bölgelerde sancılar görülebilir. Genellikle sorunun meydana geldiği ekleme yakın bölgelerde çok şiddetli ağrılar görülebilir. Bu nedenle yakın bölgelerdeki ağrılar da eklem iltihabına neden olabilir. 
 • Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/eklem-agrisi.html Sun, 09 Dec 2018 07:38:59 +0000 Eklem ağrısı, daha çok ileri yaşlarda görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Oldukça yaygın bir şekilde görülen sorunlardan biri olan eklem ağrısı, her ne kadar ileri yaşlı olan kişilerde görülse bile bazı farklı ned Eklem ağrısı, daha çok ileri yaşlarda görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Oldukça yaygın bir şekilde görülen sorunlardan biri olan eklem ağrısı, her ne kadar ileri yaşlı olan kişilerde görülse bile bazı farklı nedenlere bağlı olarak gençlerde de görülebilmektedir. Eklem ağrısı, farklı nedenlerden dolayı meydana geldiği için kimi zaman son derece tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle eklem ağrıları her zaman önemsenmeli ve gereken müdahaleler yapılmalıdır. Aksi durumlarda bu ağrılar çok kısa bir süre sonra çok büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kimi zaman insanlarda görülen kilo problemleri kimi zaman yanlış egzersizler, kimi zaman ise kişilerde görülen çeşitli hastalıklar nedeni ile eklem hastalıkları meydana gelebilmektedir. Bazen bu gibi durumlar kişilerin çalıştıkları iş nedeni ile meydana gelebilmektedir. Bu durumların dışında daha birçok farklı nedeni olan bu sorun eğer kişide iki günden daha fazla sürüyorsa mutlaka kişinin bir uzman doktora görünerek bu ağrının nedenini net bir şekilde öğrenmesi gerekmektedir. Çünkü bu gibi durumlarda erken teşhis kişilerde hayatın değişmesine bile neden olabilmektedir. Eklem ağrısı, bazen çocuklarda görülmektedir. Bu gibi durumlarda sorunun nedeni birçok zaman eklem bölgesine alınan darbeler de olsa aslında yinede çocukların acilen hastaneye götürülerek müdahale edilmesi şarttır.

  Eklem bölgesi bilindiği gibi vücudun hareket eden bölümleridir. Bu nedenle çok fazla harekete maruz kaldığı için ağrılar çok daha şiddetli bir hal alabilmektedir. Bu durumun yanı sıra kişilerde görülen eklem ağrısı, genellikle beraberinde şişlik durumlarını meydana getirmektedir. Bu nedenle kişide estetik olarak sorunlarda görülebilir. Özellikle etek giymeyi seven kadınlarda diz kapağında bu gibi sorunlar estetik sorunlara da neden olmaktadır. Eklem ağrıları insanlarda çok şiddeti bir şekilde hareket kısıtlaması sorunlarına neden olduğu için bu durum kişileri çok zor durumlara neden olabilmektedir. Eğer sizlerde de bu gibi durumlar var ise acilen doktorunuza gidin. Doktorlar ise genellikle bu soruna tedavi geliştirmeden önce bu sorunun neden dolayı meydana geldiğini gerektiği zaman MR, röntgen, tomografi ya da ultrason gibi cihazları kullanarak tespit ederler. Bu durumda eğer eklem bölgenize son iki ay içerisinde herhangi bir darbe almışsanız bu durumu doktorunuz ile paylaşmanız sizler için çok daha iyi olacaktır.

  Eklem Ağrısı
  Eklem ağrısı neden olur

  Eklem ağrısının birçok nedeni bulunmaktadır. Fakat bu nedenlerden bazıları özellikle kişilerde meydana gelen eklem ağrılarında önemli roller oynamaktadır. 

  Kireçlenme: Bu durum daha çok ileri yaşlarında eklem ağrısı çeken insanlarda meydana gelmektedir. Bu nedenle kireçlenme nedeni ile oluşan eklem ağrılarının küçük yaşlarda görülmesi oldukça nadir bir durumdur. 

  Eklem iltihabı: Bu durum çok şiddetli ağrılara neden olur. Aynen romatizmal hastalıklar gibi etkiler yapan eklem iltihabı sorunu yine ileri yaşlarda görülmektedir. Eklem iltihabı nedeni ile meydana gelen eklem ağrısı sorunlarında tedavi oldukça zordur. 

  Aşırı eklem kullanımı: Bu durum daha çok çocuklarda ve spor yapan insanlarda görülmektedir. Eklemlerin çok fazla kullanılması ya da aşırı zorlanması nedeni ile oluşan eklem ağrıları genellikle bir hafta içerisinde etkisini ortadan kaldırmaktadır. Fakat bu sırada eklem kullanımını azaltmanız gerekmektedir. 

  Enfeksiyonlar: Bu durum da birçok zaman kişilerin eklem bölgelerinden yaralanmaları nedeni ile meydana gelmektedir. Bu nedenle bu gibi yaralanmalarda enfeksiyon risklerden korunmaya çalışın. 
  ]]>
  İltihaplı Eklem Romatizması https://www.eklem.gen.tr/iltihapli-eklem-romatizmasi.html Mon, 10 Dec 2018 02:14:37 +0000 İltihaplı eklem romatizması, günümüzde tespit edilmiş tüm romatizma ağrılarından en ağır olanıdır. Normal romatizmadan iki kat daha fazla rahatsızlığa neden olan ve kişilerde iki katı zor tedavi edilen bir hastalıktır. Ge İltihaplı eklem romatizması, günümüzde tespit edilmiş tüm romatizma ağrılarından en ağır olanıdır. Normal romatizmadan iki kat daha fazla rahatsızlığa neden olan ve kişilerde iki katı zor tedavi edilen bir hastalıktır. Genellikle ırki olarak kişilerde görülen bu sorun günümüzde gelişmiş tıbba rağmen net bir şekilde tedavi edilememektedir. Genellikle ırki olarak kişiden kişiye geçen bu hastalığın insanlarda meydana getirdiği en büyük rahatsızlık tabi ki şiddetli ağrılarıdır. Oldukça yaygın bir şekilde görülen bu durum kişilerde ara ara meydana gelerek uzun süreler boyunca görülmeyebilir. Bu durumun yanı sıra iltihaplı eklem romatizması en çok dizde görülen bir durum olsa da birçok kişide ayak bileği, kol dirseği, bol bileği gibi eklemlerde görülebilmektedir. Hatta bu sorun nadir de olsa kişilerde boyun bölgesinde görülebilmektedir. İltihaplı eklem romatizması, aynen normal romatizmada olduğu gibi kadınlarda daha çok yaygın bir şekilde görülen sorundur. Bu durum erkeklerde daha az görülür. Kimi zaman kronik bir şekilde sık sık meydana gelen iltihaplı romatizma durumunda kişilerin çok hızlı ve erken bir şekilde müdahalelere ihtiyacı olacaktır. Öyle ki romatizma gerçekleşen eklem bölgesindeki iltihabın daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırılabilmesi için kişilerde antibiyotik tedavisi şarttır. Fakat kişilerin tedavisi için gerekli olan antibiyotiği doktorunuzdan almanız çok daha iyi olacaktır. Aksi durumlarda yanlış antibiyotik kullanımı çok daha büyük sorunlara neden olabilmektedir. 

  İltihaplı Eklem Romatizması
  İltihaplı eklem romatizması ne gibi belirtiler gösterir
  • İltihaplı eklem romatizmasının en büyük belirtisi, sorunun meydana geldiği eklem bölgesinde görülen şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar birçok zaman kişilerin uykularının kaçmasına bile neden olabilmektedir. Kişilerde buna bağlı olarak uykusuzluk durumları görülebilir. 
  • İltihaplı eklem romatizması sorunu yaşayanlarda bir diğer durum ise tabi ki kişinin yine iltihaplı romatizma yaşadığı eklem bölgesinde meydana gelen şişliklerdir. Eklem bölgesinde görülen bu şişlikler kişilerde hareket kısıtlamalarına neden olarak kişileri son derece zor duruma sokmaktadır. Çünkü bu durumda kişi gündelik işlerini yapamaz ve diğer işlerinden de geri kalır. 
  • Bu durumun yanı sıra iltihaplı eklem romatizması çok ilerlemiş ise kişilerde bu bölge şişer ve bölgede iltihaplanma gözle görülür bir hale gelir. Bu durumda sağlık sorununun yanı sıra kişilerde çok büyük estetik problemler meydana gelmektedir. Bu nedenle sizlerde iltihaplı eklem romatizması sorunlarınızın ilerlemesini engelleyin.
  • Son olarak bir diğer belirti ise yine nadir bir şekilde görülen bulantı ve kusma problemleridir. Bu gibi durumlar genellikle hastalığın aşırı ilerlemesi durumunda görülmektedir.
  İltihaplı eklem romatizması, aslında günümüzde daha çok ileri yaşlarda meydana gelen durumlar arasında yer almaktadır. Fakat yine de nadiren çocuklarda bu durum meydana gelmektedir. Sorun çocuklarda meydana geldiğinde çocuklar bu ağrılara dayanamadığı için çok sorun yaşarlar. Oldukça şiddetli olan ağrılar çocuklarda dayanılmaz olabildiği için çok büyük sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

  Korunmak için;

  Öncelikle bu hastalık nemli bölgelerde yaşayan insanlarda görüldüğü için bu gibi bölgelerden kaçınmak gerekmektedir. Eğer sizlerde de iltihaplı eklem romatizması durumu var ise nemli olan bölgelerden uzak durmalısınız. Bu durumun yanı sıra bu sorundan korunmak için kişinin aşırı sıcak veya aşırı soğuklardan uzak durması gerekmektedir. Son olarak iltihaplı eklem romatizmasından korunmak için böyle bir durumdan şüphe durulduğunda kişinin bol bol yatak istirahatı yapması gerekmektedir. 
  ]]>
  Diz Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/diz-eklem-agrisi.html Mon, 10 Dec 2018 09:29:25 +0000 Diz eklem ağrısı, günümüzde birçok insanın yaşadığı problemler arasında yer almaktadır. Son derece yaygın bir şekilde görülen bu durum insanlarda oldukça fazla görülmektedir. Genellikle kişilerin yaşı ile doğru orantı Diz eklem ağrısı, günümüzde birçok insanın yaşadığı problemler arasında yer almaktadır. Son derece yaygın bir şekilde görülen bu durum insanlarda oldukça fazla görülmektedir. Genellikle kişilerin yaşı ile doğru orantılı bir şekilde artış gösteren bu eklem ağrıları kimi insanlarda yürümeyi imkansız hale getirerek kişilerin hareket etmelerini engellemektedir. Diz eklem ağrısı çeken insanlarda görülen ağrılar oldukça şiddetli olabilmektedir. Bu durum ise direk olarak kişinin yaşamında etkiler yapmaktadır. Birçok zaman kişilerde merdiven çıkmayı imkansız hale getiren diz eklem ağrıları genellikle orta yaşlardan sonra ortaya çıksa bile bazen küçük yaştaki kişilerde de eklemlere alınan darbeler nedeni ile yaygın olarak görülmektedir. Bu nedenle çocuklarınızda bu gibi diz eklem ağrıları var ise çocuğunuzun herhangi bir darbeye maruz kalıp kalmadığını araştırın. Öyle ki birçok zaman çocuklarda bu nedenlerden dolayı eklem ağrıları görülebilmektedir. Bu durumun yanı sıra diz eklem ağrısı sorununun birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Sorun eğer aniden ortaya çıkmışsa ve henüz ağrılar yeni ise hemen doktora gitmeniz gerekmez. Bu gibi durumlarda ağrının geçmesini bekleyin. Bu sırada bol bol istirahat edin ve dizlerinizi dinlendirin. Böylece ağrınız kendiliğinden geçecektir. Fakat 5 günü geçmiş olan ağrılarınıza kesinlikle müdahale etmeniz sizler için çok daha iyi olacaktır. 5 günü geçen diz eklem ağrılarında bu durum çok büyük sorunlardan kaynaklanabildiği için bu süreyi geçirmediğiniz zaman birçok hastalığı erkenden teşhis etmiş olursunuz. 

  Diz Eklem Ağrısı
  Diz eklemleri aslında vücutta en çok ağrıyan eklemlerden biridir. Çünkü diz eklemleri sürekli olarak kişinin vücut yükünün büyük bir bölümünü kaldırmaktadır. Bu yükler kimi insanların kilolu olması nedeni ile oldukça ağır olabilir. Bu nedenle kilolu insanlarda diz eklem ağrısı, zayıf insanlara göre çok daha yüksek oranda görülmektedir. Bu yüzden diz eklemleri daha çok ağrıya neden olur. Diz eklemlerinde görülen ağrılar eğer sadece tek dizde görülüyorsa bu durum düz ekleminde kireçlenme belirtisi olabilmektedir. Eğer bu ağrılar her iki dizde görülüyorsa bu durumda kişinin diz eklemlerini çok fazla zorladığını anlayabiliriz. 

  Diz eklem ağrısı neden olur
  • Diz eklem ağrısı sorunun nedenlerinden en çok görüleni tabi ki kireçlenme nedeni ile meydana gelen ağrılardır. Bu durum daha çok orta yaşlı ve bu yaşı geçmiş kişilerde meydana gelen durumlardan biridir. Eğer sorun bu gibi durumlardan dolayı meydana geliyorsa, tıbbi olarak tedavisi oldukça zor olacaktır. Bu nedenden dolayı görülen eklem ağrısı sorunu genellikle düzenli egzersizler ile ortadan kaldırılabilir. 
  • Menisküs problemi: Bu durum yine orta yaşlarda olan insanlarda ve aşırı kilo problemi olan insanlarda çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu şekilde görülen sorunlarda kişiler eklem bölgelerini hareket ettirdikçe ağrılar meydana gelmektedir. Fakat ağrının menüsküs nedeni ile meydana gelip gelmediği sadece doktorlar tarafından yapılan muayeneler ile anlaşılır.
  • Yapılan yanlış egzersizler kişilerde diz eklem ağrısı sorununun oluşmasına neden olabilmektedir. Çünkü bu gibi eklem ağrıları insanlarda çok karşılaşılan durumlar arasında yer alır. Bu durumda yaptığınız egzersizlere dikkat edin ve gerekirse uzman hocalardan yardım alın.
  • Kişinin çalıştığı işlerde diz eklem ağrısı sorunu oluşabilir. Özellikle sürekli oturulup kalkılan işlerde kişinin diz eklemi çok zorlanacağı için bu gibi eklem ağrıları ile karşılaşılabilir. 
  ]]>
  Eklem Şişmesi https://www.eklem.gen.tr/eklem-sismesi.html Mon, 10 Dec 2018 16:26:23 +0000 Eklem şişmesi, birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Hemen her yaşta görülen bu durum kişilerde vücudun şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Oldukça büyük problemleri meydana gelmesine neden olan ekle Eklem şişmesi, birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Hemen her yaşta görülen bu durum kişilerde vücudun şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Oldukça büyük problemleri meydana gelmesine neden olan eklem şişmesi sorunları, kişilerde en çok hareket kısıtlılığına neden olarak kişilerde gündelik işlerin yapılmasını engellemektedir. Bilindiği gibi eklem, vücutta iki kemiği birbirine bağlayan hareketli ve hareketsiz olmak üzere iki farklı türde bulunan organlardır. Genellikle eklem şişmesi durumu vücudun hareketli olan eklemlerinde meydana gelmektedir. Bu nedenle en çok diz kapaklarında, ayak bileklerinde, kollarda, el bileklerinde, boyunda, omuzda olmak üzere şişlikler görülebilmektedir. Fakat bu şişlikler en çok kişilerde diz kapaklarında ve ayak bileklerinde meydana gelmektedir. Tabi ki bu durumun geçerli bir nedeni vardır. Kişilerin vücut yüklerinin tamamen diz kapakları ve ayak bilekleri üzerinde olması nedeni ile en çok bu eklemlerde şişlik durumları gözlemlenebilir. Eklem şişlikleri genellikle eklemlerde bulunan yumuşak dokularda meydana gelmektedir. Bu dokular tam kemik değildir. Bu nedenle en küçük darbeler, zorlamalar ya da iltihaplanma gibi durular bu dokular üzerinde etkili olmaktadır. Eklem şişmesi durumunda ise kişide oluşan şişlik durumu bu yumuşak dokular üzerinde sıvı birikmesi nedeni ile oluşur ve kişilerde çok şiddetli ağrıları meydana getirir. Şişlikler genellikle sudan oluştuğu için bu şişlikler biraz daha yumuşak olur. 

  Eklem şişmesi, bazı insanlarda kronik bir hal alabilmektedir. Bu nedenle meydana gelen şişlikler azalsa bile bir süre sonra tekrar aynı eklemde ya da diğer eklem yerlerinde ortaya çıkabilmektedir. Bu şişlikler bazen çok tehlikeli durumlar nedeni ile ortaya çıkabildiği için kişilerin acilen bir muayeneye ihtiyaçları olabilir. Öyle ki olası bir hastalık söz konusu ise erken teşhis çok fayda sağlayacaktır. Eklem şişmesi sorunu, genellikle önlenemeyen durumlar arasında yer almaktadır. Yani kişilerde oluşan eklem şişmesi durumları önceden olacağı anlaşılsa bile herhangi bir ilaç ya da tedavi yöntemi ile engellenememektedir. Bu nedenle yapılan tedaviler daha çok şişlik oluştuktan sonra ya da oluşurken bu şişliklerin etkilerini azaltmaktır. Fakat herhangi bir yaralanma veya ezilme durumları söz konusu ise bu durumda kişilerde buz uygulamaları yapılarak oluşacak şişliklerin derecesi azaltılabilmektedir. Böylece şişlik durumunun meydana  geleceği eklemde daha rahatlama görülür. Bu durumun dışında diğer nedenlerden dolayı oluşan şişlikleri engellemek için şişliğin meydana geldiği eklemdeki bu şişliğin neden dolayı meydana geldiğini anlamak gerekmektedir. Bu gibi durumlarda herhangi bir tedavi olmasa bile sizler doktora giderek doktorunuzun bu durumu kontrol altında tutmasını sağlayın. 

  Eklem Şişmesi
  Eklem şişmesinin nedenleri:

  Romatizma: Romatizma hastalıklarında eklem şişmesi durumları en çok görülen problemlerden biridir. Bu durum her yaştan insanda görüldüğü gibi vücudun her ekleminde de görülen bir durumdur. Bu gibi durumlarda şişliklerin önlenmesi imkansız denecek kadar zordur.

  Kemik zedelenmesi ya da kırılması: Bu durum daha çok yanlış egzersizler ya da kişiyi zorlayacak sporlar sonrasında meydana gelen durumlar arasında yer almaktadır. Çünkü bu gibi sporlarda vücut eklemleri kişi farkında olmasa bile zorlanmaktadır. 

  Gut hastalığı: Bu hastalıkta kişilerde eklem bölgesinde ürik asit birikmesi durumları gözlemlenmektedir. Bu durumda kişilerde eklem şişmesi durumu kaçınılmaz bir hal alır. Bu hastalıkta bazı tedaviler ile sorunlar azaltılabilir. 

  Eklem iltihaplanması: Genellikle yaralanmalara ya da diğer vücut hastalıklarından dolayı meydana gelen bu durum, eklem şişmesi üzerinde çok etkilidir.
  ]]>
  Eklem Ağrıları Ve Halsizlik https://www.eklem.gen.tr/eklem-agrilari-ve-halsizlik.html Tue, 11 Dec 2018 06:20:54 +0000 Eklem Ağrıları Ve Halsizlik, Ekrem ağrıları ve halsizlik, genel olarak yaşı ilerleyen insanlarda görüldüğü gibi artan hazır gıdaların tüketimi, hava kirliliklerin artışı ve hareketsizliklere bağlı olarak günümüzde ya Eklem Ağrıları Ve Halsizlik, Ekrem ağrıları ve halsizlik, genel olarak yaşı ilerleyen insanlarda görüldüğü gibi artan hazır gıdaların tüketimi, hava kirliliklerin artışı ve hareketsizliklere bağlı olarak günümüzde yaş olarak gençlerde ve hatta çocuklara kadar gerileyen bir rahatsızlık türüdür. Eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan faktörlerden kaynaklı olarak oluşabilecek hastalıkların belirtileri olabileceği gibi kendi başına birer hastalık türüdür. Eklem ağrıları ise genel olarak sancılı şekilde ciddi rahatsızlık veren düzeyde olmakla birlikte halsizlikte durmadan uyumak istercesine her an uykusuzmuş gibi hiç kalkmak istemezsiniz. Bizde sizler için eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan faktörleri ve dikkat etmeniz gerekenleri ayrı başlık altında açıklayacak olursak;

  Eklem Ağrıları Ve Halsizliklere Neden Olan Faktörler; Eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan faktörlerin başında genel olarak vücuda alınmakta olan virüslere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Halsizlik ve eklem ağrıları aynı zamanda son zamanlarda tanısı tam olarak konulmamış fakat kronik yorgunluk olarak yeni türemekte olan hastalık olarak kendi başına rahatsızlık olarakta belirtilmektedir. Bir çok kişide belirtilerini göstermekte olan ve başka hiç bir hastalığın belirtisi olarak gerçekleşmeyen kronik yorgunluk olarak tanımlanan hastalık günümüzde artan sağlıksız ortam ve besinlerden kaynaklı olarak giderek yayılmaktadır. Bunun dışında eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan yani başka hastalıklardan kaynaklı olarak gerçekleşen başlıca hastalıkları maddeler halinde açıklayacak olursak; 
  Eklem Ağrıları Ve Halsizlik
  • Kireçlenme ( Osteoartrit ); Eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan faktörlerin başında yer alan hastalık diyebiliriz. Genel olarak orta yaş ve üstü insanların yaşamları boyunca hareketlere bağlı olarak eklem bölgelerinde ki kıkırdakların ve kemiklerin yıpranmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu bölgelerin uzun bir hayat sonrasında iyi beslenmemesi vb. gibi faktörlerden bağlı olarak yıpranarak eklemlerin görevlerini yerine getirmede zorlanmalar ve bu zorlanmalar sonucu eklem ağrıları ile vücudun direncinin düşmesi sonucu da halsizlikler meydana gelmektedir.
  • Kesecik İltihabı ( Bursit ); Eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan bir diğer önemli rahatsızlıktır. Genel olarak vücudumuzdaki ayak ve el gibi hareket alanlarımızı genişletmeyi ve ihtiyacımızı karşılamada kullandığımız parçalar beynimizden alınan komut ile hareketlerini gerçekleşir. Bu komutlar sinir sistemi ve kaslar ile gerçekleşir. Ve bu kasların üzerinde şeritler bulunmaktadır. Hareket etmemizi sağlayan eklem bölgelerin kesecik şeklinde içeriği sıvı olmakla birlikte bu kesecikleri ve şeritleri korumakla görevli olan tendonların tahriş olması veya bu sıvı olan keseciklerin enfeksiyon kapması sonu eklem bölgelerinde şişkinlikler, kızarıklar ile şiddetli ağrılar ve halsizlik meydana gelmektedir. Bu keseciklerin şişmesi ve tahriş olması genel olarak zorlanmalara bağlı olarak gerçekleşir. Ve bir çok kilolu insanlarda bu tahrişler gerçekleşmektedir. Bu da şiddetli eklem ağrılarına ve halsizliklere neden olmaktadır.
  •  Yaralanmalar Ve Gut Hastalığı; Eklem ağrıları ve halsizliklere neden olan faktörler arasında ise ilk olarak yaralanmalarda vücuda alınan şiddetli  darbeler vücudun bir bölgesine alınsa dahi doğal olarak vücudun direncini düşürmekle birlikte diğer bölgelerde ki eklemlerinde ağrımasına ve halsizliklere neden olmaktadır. Diğer bir etki eden faktör ise gut hastalığıdır. Gut hastalığı genel olarak sağlıksız olarak beslenme, alkol ve sigara tüketimi ve bol et tüketmelerden kaynaklı olarak gerçekleşebilmektedir. Bundan dolayı gut hastalığı belirtileri arasında eklem bölgeleri ağrıları ve halsizlikler meydana gelmektedir. Gut hastalığın oluşmasında belirttiğimiz faktörler dikkate alındığı takdirde sağlıksız beslenme ile zaten bünyenin direnci]]> Çocuklarda Eklem Ağrısı https://www.eklem.gen.tr/cocuklarda-eklem-agrisi.html Tue, 11 Dec 2018 19:09:02 +0000 Çocuklarda eklem ağrısı, çok sık rastlanan bir durumdur. Teşhisi kesinleştirebilmek ve izlenmesi gereken yol oldukça zordur. Eklem ağrısı olan çocuklar da öncelikle hastanın yaşı, ağrıya eşlik eden kızarıklık ve ş Çocuklarda eklem ağrısı, çok sık rastlanan bir durumdur. Teşhisi kesinleştirebilmek ve izlenmesi gereken yol oldukça zordur. Eklem ağrısı olan çocuklar da öncelikle hastanın yaşı, ağrıya eşlik eden kızarıklık ve şişliğin olup olmadığı, ağrının tipi, bakteriyel bir durum geçirdi mi, sorularının cevaplanması gerekir. Değişmeyen yada yavaş bir şekilde artan ağrılar kronik veya psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Ağrının şiddetin de gün içinde değişiklikler oluyorsa o zaman eklem ağrısı olduğu düşünülebilir. Çocuklarda görülen eklem ağrıların da, tutukluk genellikle sabahları olur. Çocuklarda ağrının ciddiyetini belirlemek hayli zordur. Eğer eklem ağrısı  eklem hastalıklarından kaynaklanıyor ise tutulan eklem sayısı önemlidir. Çocuklardaki eklem ağrılarının 1.5 aydan fazla sürmesi kronik olduğunu gösterir. Bu süre nadiren 2 aya kadar uzayabilir. Çocuklardaki eklem ağrısı genetik nedenlerden de kaynaklanıyor olabilir.  Ailede eklem ağrısı geçmişi olan çocuklar da eklem ağrısına daha sık rastlanır.

  Çocuklarda Eklem Ağrısı
  Çocuklarda romatizma ağrılarını, büyüme ağrılarıyla karıştırmamak gerekir. 12 yaşına kadar olan büyüme çağındaki çocuklarda, ağrılar genellikle, akşam üstü ve geceleri ortaya çıkar. Büyüme ağrıları genellikle, diz ile ayak bileği arasında ve kaval kemiği dediğimiz kemiğin üzerinde görülür. Bu ağrılar masajla veya ağrı kesiciyle hemen düzelebilir. Romatizmadan kaynaklanan eklem ağrılarında çocuklar ellemenize dahi izin vermezler. Böylece, çocuklarda görülen eklem ağrılarının romatizmadan mı, yoksa büyümeden mi kaynaklandığını ayırt edebiliriz. Hematolojik hastalıkların bir kısmı ve kemik tümörüne çocuklarda çok sık rastlanmaktadır. Bunun için ayırıcı tanının da dışlanmaması gerekir. Çocuklardaki, büyüme ağrısının dışındaki eklem ağrısının, teşhisinde gecikmemek gerekir. Aksi halde bu durum, çocuklarda kalıcı hasar bırakabilir.
  ]]>