Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Eklem Bacaklılar

Eklem Bacaklılar

Eklem bacaklılar omurgasız hayvanlardır. Eklemli ayaklılar demektir. Bu hayvanların vücutları baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölümden meydana geliyor. Her bölge çeşitli sayıda segmentten yani parçalardan oluşuyor. Vücudun her bir parçaları esnek bir deriyle birbirine bağlıdır. Vücut yüzeyi, sert bir madde olan kitinden meydana gelen bir dış iskeletle örtülüdür. Kitin dış epiletin salgıdır ve hayvanların büyümesi için zaman zaman değiştirilerek atılır. Bacakları, kanatları, duyargası ve ağız parçaları gibi hareket edebilen çıkıntılar daima eklemli parçalardan meydana gelmiştir. Sindirim sistemi önde, ortada ve arka bağırsak olmak üzere üç bölümden oluşur ve bunların çeşitli kalınlıktaki kısımlarından meydana geliyor. Kan dolaşımı açıktır. Kan oksijen taşımayıp, besin maddeleri, artık maddeler ve hormonları taşır. Bu hayvanların dolaşım sistemi, sırtında bir yürek ve ana damardan meydana geliyor. Bazı hayvanların sırt damarından kollarda çıkar. Sinir sistemi, birbirine bağlantısı bulunan boğumlarından ibarettir. Ayrı eşeylidirler. Eklem bacaklı hayvanlar karada, havada ve suda yaşarlar. İnce derililer vücut yüzeyi ile, sudakiler solungaçla, karadakiler de borular sistemi ile solunum yaparlar. Bu hayvanların yedi yüz, bir milyon kadar türü bulunuyor.

Eklem bacaklı hayvanlar ya da omurgasızlar aleminde en kalabalık guruba girerler. Karada ve suda bulunan bir milyon kadar eklem bacaklı türüne rastlanmıştır. Yunan kökenli olan eklem bacaklıların başlıca üyeleri, dört bölümden oluşur. Eski çağlardan beri yeryüzünün her tarafında farklı ortamlara uyum sağlamışlardır. Eklem bacaklılar toprak ve bitkiler altına gizlenerek yaşamları kendilerini korumalarında önemli bir etkendir. Böylece çoğalmaları da oldukça hızlıdır. Ayrıca eklem bacaklıların uçma yetenekleri ve gelişmiş duyu organları düşmanlardan korunmalarına yardımcı olur.

Eklem bacaklılar birçok bitkinin tozlaşmasına yardımcı olarak bitkilerin sürekliliğini sağlar. Bazı eklem bacaklılar da organik maddeleri ayrıştırarak toprağın verimini arttırır. Denizde yaşayanlar ise pek çok bulaşıcı hastalığın mikrobunu taşıdıkları için diğer canlıların sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturur. Yani bacaklarında eklem sayısı fazla olan hayvanlara eklem bacaklı hayvanlar denilir. Eklem bacaklı hayvanlar dört gurupta incelenirler. Bunlar;

Eklem bacaklı hayvan grupları
 • Örümcekler (Örümcek, akrep, kene),
 • Çok ayaklılar (Kırkayak, çiyan),
 • Kabuklular (Istakoz, karides, yengeç),
 • Böcekler (Arı, kelebek, sinek, çekirge, karasinek, sivrisinek, bit, pire, tahta kurusu, hamam böceği).
Eklem bacaklıların özellikleri nelerdir?
 • Bu hayvanların vücutlarının dışında örtü bulunur. Sert ve dayanıklı olan bu örtü, hayvanların vücuduna diklik verir ve destek sağlar.
 • Vücutlarındaki halkalar ve deri kıvrımları birbirine eklidir. Bu yapıya dış iskelet denir.
 • Yumurta ile çoğalırlar.
 • Böcek grubundan olan eklem bacaklılar başkalaşım geçirirler.
 • Yumurtalardan çıkan kurtçuğa larva denir.
 • Larvanın ergin hale gelinceye kadar geçirdiği uyku zamanına pupa denir.
 • Bu pupa dönemini karasinek kabuk içinde geçirir, ipek böceğinde ise kendi salgıladığı ipekten yaptığı koza içinde geçirir.
Böcek (Palinurus vulgaris): Renkleri kırmızı ya da kahverengi arasındadır. Vücutlarının üzerinde koyu renkler vardır. Akdeniz ve Ege Denizinde kayalıkların üzerinde çatlak ve yarıkların içinde derinliklerde yaşarlar. Ayaklarının ucunda belirgin görünen kıskaçlar yoktur. Kıskaçları ve antenlerinin arasında uzantılar vardır. Gövdelerinin değişik yerlerinde keskin dikenler bulunur ve antenleri kalındır ve boyları vücutlarından daha uzundur. Denize dalış sırasında uzun antenlerinden görünürler. Bu erişkin böcekler 8 kiloya kadar çıkabilir. Bu hayvanlar gece olunca kabuklular ve salyangozları yiyerek beslenirler.

Istakoz (Homarus gammarus): bu hayvanların renkleri turuncu zemin üzerinde siyah ve mavi karışımı bir renktedir. Antenlerinin rengi soluk turuncudur. Kayalıklarda, çatlak ve yarıkların içinde derin sularda yaşarlar. Dört tane antenleri vardır. Uzun olanlar gözünün hemen yanından başlar ve içte kalankar kısadır.

Yengeç (Pilumnus): Renkleri kızıl- kahverengi arasında değişir. Ayaklarında beyaz ve eflatun bantlar bulunur. Sığ ve derin sularda, sert sularda, sert kayalık, moloz ve taşlık bölgelerde görülür. Vücutları sert kıllar ile kaplıdır ve enine 30 mm kadar geniştir. En öndeki ayakları birbirine eşit değildir ve güçlü kıskaçları bulunur. Derisinde renk değişimine yarayan pigmentleri içeren kramofor bulunur. Küçük omurgasızlar ve mikro organizmalar ile besleniyorlar.

Karides: Vücutları yarı saydam ve et rengindedir. Sırtlarında beyaz, kırmızı çizgiler vardır. 10 metreden 400 metreye kadar derinliklerinde, fazla ışık almayan yerde, su hareketi fazla olmayan kumlu, çakıllı ve taşlıklar da yaşarlar. Uzun ve ince olan, gözünün üstündeki çıkıntı vücut uzunluğuna yakındır. Bu hayvanların 3, 4 ve 5 çift ayakları ile antenleri vardır. Antenleri oldukça uzundur. Bu özellikleri ve renkleri diğer karideslerden ayrılırlar. Özellikle yeni çürümeye başlayan organik maddelerle beslenirler.
Son Güncelleme : 19.01.2024 11:28:11
Eklem Bacaklılar ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Eklem Bacaklılar Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Eklem Bacaklılar"
Çok saolun çok güzel anlatılmış
Ece Erken . 01.05.2017
CEVAP YAZ
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
El parmak eklemlerinde ağrı, genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülür fakat bazı hastalık ve deformasyonlara bağlı olarak geçlerde de görülebilir. Eklemlerdeki ağrılar basit gibi görünse de gayet ciddiye alınması gereken önemli sorundur. Ciddiye alı...
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Parmak eklemlerinde şişkinlikEklemler iki kemiğin birleşim yerinde bulunuyor. Yumuşak doku ve bağlar tarafından çevrilidir. Vücudumuzdaki bütün eklemlerinde sinoviyal sıvı da denilen kalın, berrak eklem sıvısı bulunuyor. Bazı kişilerin parmak çıtlatm...
Eklem ve Kas Ağrıları
Eklem ve Kas Ağrıları
Eklem ve kas ağrısı, her iki ağrı türü birbiri ile tamamen farklıdır ve ayırt edilmesi gerekir. Eklemlerde gerçekleşen ağrı örneğin omuzlarda gerçekleşiyorsa omuz hareketleri ile ağrıda artış yaşanır. Sinir iltihaplarında oluşan bir ağrı nedeniyle ya...
Kol Eklem Ağrısı
Kol Eklem Ağrısı
Kol eklem ağrısı, birçok farklı nedenle ortaya çıkan ve insanların gündelik hayatını çok ciddi bir şekilde etkileyen durumlar arasında yer almaktadır. Bilindiği gibi vücutta birçok eklem bölgesi bulunmaktadır. Bu eklem bölgeleri kimi zaman en küçük z...
Eklem Şişmesi
Eklem Şişmesi
Eklem şişmesi, birçok farklı nedene bağlı olarak meydana gelen bir durumdur. Hemen her yaşta görülen bu durum kişilerde vücudun şeklinin bozulmasına neden olmaktadır. Oldukça büyük problemleri meydana gelmesine neden olan eklem şişmesi sorunları, kiş...
Eklem Kanseri
Eklem Kanseri
Eklem kanseri, aslında bir nevi kemik kanseridir. Eklemlerde meydana gelen tümörler yani kanser durumu direk olarak kemik kanseri ile aynı özellikleri taşır. Eklemlerin kemikten oluşması nedeni ile eklem kanseri sorununa kemik kanseri denmektedir. Ek...
Eklemde Efüzyon
Eklemde Efüzyon
Eklemlerde Efüzyon, Eklemlerin içerisinde yer alan sıvının aşırı derecede artması ya da toplanması durumu olan efüzyon, vücudumuzda bulunan eklemler içerisinde kan damarı bulunmadığı için eklem sıvısı ile beslenmektedir. Eklemlerin içerisinde bulunan...
Charcot Eklemi
Charcot Eklemi
Charcot eklemi, diyabetik hastaların ayaklarında olan nörolojik sorunlardan birisidir. Ayak bileği ile ayakta zamanla oluşacak kemik ve eklem yıkımı sonucunda meydana gelebilecek ağır şekil bozukluğunun önlenmesi için, charcot ekleminin erken aşamada...
Eklem Yerleri
Eklem Yerleri
Eklem Yerleri; kemikleri birbirine bağlayan, kemiklerin uyumlu bir şekilde hareket etmesini sağlayan birleşim yerleridir. Hayatın hemen her alanında eklemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasına ihtiyacımız vardır.Destek ve Hareket SistemiHareket etmem...
Ayak Eklemleri
Ayak Eklemleri
Ayak Eklemleri, Ayak bilekleri ve ayaklar 2 ayak üzerinde yürüyüş amaçlı uygun yapıdadır. Her 2 taraf optimal yürüyüş amaçlı tüm vücut ağırlığını bağımsız olarak destekleyebilmektedir. Çok sayıda kemik, ligament, adele ve tendonlar farklı aktiviteler...
Akromioklaviküler Eklem
Akromioklaviküler Eklem
Akromioklaviküler Eklem; Akromioklavikuler eklem artrozu çoğunlukla travmayla ile meydana gelir. Ağrıya sebep olur ve tedavisi oldukça güçtür. Omuzda bulunan ağrıda, eklem artrozu diğer nedenlere göre daha yüksek miktarlarda gözükür. Akromioklavikule...
Eklem Bacaklılar
Eklem Bacaklılar
Eklem bacaklılar, hayvanlar aleminin omurgasızlar bölümünde bulunmaktadır. Omurgasızlar bölümü omurgası olmayan suda veya karada yaşayan hayvanlardır. Bu hayvanlarda omurganın yerine geçen karnın alt kısmında bulunan sinir kordonları bulunur. Bir çoğ...

 

El Parmak Eklemlerinde Ağrı
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Eklem ve Kas Ağrıları
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Şişmesi
Eklem Kanseri
Eklemde Efüzyon
Charcot Eklemi
Eklem Yerleri
Ayak Eklemleri
Akromioklaviküler Eklem
Eklem Bacaklılar
Dirsek Eklemi
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Sıvısı
Eklem
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem İltihabı
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Çeşitleri
Eklem Kilitlenmesi
Bacak Eklem Ağrısı
Sakroiliak Eklem
Eklem Bacaklılar
Çocuklarda Eklem Ağrısı
İltihaplı Eklem Romatizması
Eklem Hastalıkları
Eklemlerin Görevleri
Bacak Eklem Ağrısı
Anatomi Eklemler
Popüler İçerik
Dirsek Eklemi
Dirsek Eklemi
Dirsek eklemi, kolda olan humerus kemiğinin ön koldaki ulma ile radius kemiklerinin birleşiminden oluşur. Görevi ön kolun açma kapama hareketlerini ya...
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması, hastalığı vücudumuzun iskelet sisteminin işleyişinin yani bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanması...
Eklem Sıvısı
Eklem Sıvısı
Eklem sıvısı, insanlar için son derece önemli bir sıvıdır. Oynar eklemlerde bulunan bu sıvı, insan hayatını önemli derecede kolaylaştırmaktadır. Öyle ...
Eklem
Eklem
Eklem, vücudumuzun hareket eden herhangi bir bölgesinde iki kemik arasında bulunan çeşitli bağlarla veya içindeki sıvıyla vücuda hareket kabiliyetini ...
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir
Eklem Ağrılarına Ne İyi Gelir, eklemleri etkileyen ve sürekli şikayet konusu olan eklem ağrıları, özellikle sağlık problemlerinin ilk sıralarında yer ...
Eklem İltihabı
Eklem İltihabı
Eklem iltihabı, çok eskilerden beri insanlarda meydana gelen sorunlardan biridir. Tıbbi olarak farklı tedavileri bulunan bu gibi iltihap hastalıkların...
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem Ağrısı Halsizlik
Eklem ağrısı halsizlik, eklem ağrısının halsizlik gibi etkiler yapması oldukça normaldir. Çünkü eklemler vücudun ağırlığını taşıyan, hareketlerini yap...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
El Parmak Eklemlerinde Ağrı
Parmak Eklemlerinde Şişlik
Eklem ve Kas Ağrıları
Kol Eklem Ağrısı
Eklem Şişmesi
Orta Parmağın Ucundan Eklem Kemiğine Kadar Uyuşma Oldu
Parmak Ucunda Agri
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Orta Parmağın Ucundan Eklem Kemiğine Kadar Uyuşma Oldu
Parmak Ucunda Agri
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024